Griper inn mot reklame rettet mot unge

Reglene blir strengere.

STRAMMER INN: Vi vil særlig gripe inn mot reklame som rettes direkte mot barn gjennom mobiltjenester, sier Bente Øverli, seksjonssjef i Forbrukerombudet. Foto: Steinar Buholm.
STRAMMER INN: Vi vil særlig gripe inn mot reklame som rettes direkte mot barn gjennom mobiltjenester, sier Bente Øverli, seksjonssjef i Forbrukerombudet. Foto: Steinar Buholm.Vis mer

||| (Dagbladet.no): Den nye markedsføringsloven som trådte i kraft 1. juni, skal gi barn og unge bedre vern mot aggressiv markedsføring. Den største endringen er at "kom og kjøp"-oppfordringer rettet mot barn og unge, blir forbudt.

- Loven gir oss større muligheter til å gripe inn mot direkte kjøpsoppfordringer rettet mot barn. Oppfordringer i tv-program om å kjøpe cd'er er et eksempel på markedsføring som blir forbudt, sier Bente Øverli, seksjonssjef i Forbrukerombudet.

Innskjerping
I tillegg til forbudet mot kjøpsoppfordringer til barn, vil det også bli slått ned på den som ber barn om å mase på foreldre om å kjøpe en vare eller tjeneste.

I tvistespørsmål skal loven tolkes strengere dersom produktet er rettet mot barn.

- Vi vil særlig se etter markedsføring som rettes direkte mot barn gjennom mobil eller e-post, og gripe inn mot slike "en til en"-tiltak, sier Øverli.

Skeptisk til Grandiosa-reklame
Øystein Samnøen, daglig leder i BarneVakten, er fornøyd med det nye regelverket.

- Det kommersielle trykket mot barn og unge har økt betraktelig, beskyttelse av denne gruppen er viktig. Barn og unge har blitt en reell forbrukergruppe med større kjøpekraft enn tidligere, og påvirker oftere foreldrenes forbruksmønster.

Samnøen mener at en typisk trend er at reklame kommer pakket inn i underholdningspapir.

- Pizza Grandiosa -låtene er et eksempel på underholdning rettet mot barn og unge, som egentlig er reklame. Når låta i tillegg kommer på Hits for Kids-plata, er det en merkevarebygging rettet mot barn som er høyst betenkelig.

- Vil reklamer som eksempelvis Pizza Grandiosa bli rammet av reglene?

- Foreløpig er regelverket såpass nytt, at det er vanskelig å si hvordan det vil virke i konkrete saker.

Strenge sanksjonsmuligheter
Både Samnøen og Øverli tror den nye markedsføringsloven vil virke skjerpende på kommersielle aktører.

- Man vil måtte vurdere nøyere budskap og trykk i reklame rettet mot barn og unge, da loven stiller strengere krav med tanke på metoder, sier Samnøen.

- Forbudet gjør at aktørene må vurdere å endre strategi, og være mer forsiktige i markedsføring rettet mot barn og unge, sier Øverli, som poengterer at forbudet har strenge sanksjonsmuligheter i form av tvangsgebyr.

Åpner for tilleggsprodukter
Øystein Samnøen i BarneVakten påpeker at den nye markedsføringsloven også har sine ulemper.

- Det er beklagelig at den åpner opp for tilleggsprodukter til varer som tilbys barn. Barn er impulsive og lett påvirkelige, og faller ofte for slike salgstriks.

Den nye markedsføringsloven omfatter også nye regler for telefonsalg og skal gi bedre beskyttelse mot telefonsalg samt bedre sanksjonsmuligheter for Forbrukerombudet og Markedsrådet. 

GLAD FOR SKJERPING: Øystein Samnøen, daglig leder i BarneVakten, mener reklamekampanjen Stabburet kjørte for Grandiosas Full pakke-variant var på kanten.
GLAD FOR SKJERPING: Øystein Samnøen, daglig leder i BarneVakten, mener reklamekampanjen Stabburet kjørte for Grandiosas Full pakke-variant var på kanten. Vis mer