Griseord og porno

ROSA PROSA: Under overskriften »Sunnhet og sex» 6. april kommenterer litteraturanmelder i Dagbladet, Cathrine Krøger, min kronikk «Trenger vi Rosa Prosa» i samme avis 03.04.06. Krøger benektet her at hun kalte «Rosa Prosa» for porno. Overskriften til anmeldelsen hennes var «Pornografi som helsekost», så jeg har nok ikke vært alene om å ha denne oppfatningen. Anmeldelsen bærer ellers preg av hennes holdninger som hun definerer slik: «Jeg er mer tilhenger av den gamle kristne puritanismen: Gir du deg først hen til kjødet, så blir du der.»Krøger skriver også; «syttitallsfeministene måtte føle seg snytt over at deres kvinnekamp endte med en dattergenerasjon som mesket seg i griseord og porno.» Som aktiv deltaker i kvinnekampen på syttitallet vil jeg igjen rette en takk til forfatterne av «Rosa Prosa». Den gang sloss vi for kvinners rett til et friere og åpnere seksualliv, noe dessverre debatten rundt «Rosa Prosa» viser vi fortsatt må kjempe for.

FOR ÅTTE ÅR siden, mens jeg skrev sexhåndboka «Sex - ja takk» for kvinner, ble jeg oppfordret av Språkrådet til å bruke griseordene Krøger mener forfatterne av «Rosa Prosa» i dag mesker seg med. Ordet fitte stammer fra gammelnorsk og betyr; «eng ved vann» eller «våt eng». Pikk stammer fra ordene «pigg» eller «stake». Når jeg tenker på opprinnelsen til ordene, gir det meg mer assosiasjoner til sanselig poesi, enn til griseri.Hva gjør det med vårt syn på seksualiteten som en naturlig del av vårt liv, når det å sette ord på den blir stemplet som griseri? Kanskje på tide for flere til å ta ordene tilbake? Unge av i dag er heldigvis godt på vei til å få sitt erotiske språk. Et program som «Juntafil» - om sex og kjærlighet på NRK P3, er et godt eksempel på dette, fordomsfritt og rett på sak.Og hva har «Big Brother» med meg å gjøre? Jeg har ikke noe til overs for å framstille seksualiteten som i «Big Brother».