Grisespill av Dahl

HANS FREDRIK DAHL driver med grisespill i PS-spalten i Dagbladet 10. juli. Under overskriften «Den globale antiglobalismen» karikerer han ikke bare bevegelsen som slåss i mot global urettferdighet. Han skriver også at bevegelsen har viktige felles kjennetegn med nazismen.Dahl kaller konsekvent den breie bevegelsen som nylig samlet seg i Storbritannia under slagordet «Make poverty history», for «antiglobalismen». Det er på sin plass å nevne at den også av mange kalles alternativbevegelsen - en mer presis beskrivelse. «Budskapet er enkelt. Mot frihandel», skriver Dahl. Siden han er vant til å lese mer enn overskrifter i løssalgspressen, ville det overraske meg om han ikke har kommet over en rekke bøker fra sentrale personer i alternativbevegelsen med grundige analyser og forslag på hvordan fattigdommen i verden kan bekjempes

DAHL BESKYLDER ikke hele alternativbevegelsen for å være voldelig, men skriver at «Volden synes da også iboende hos avantgarden i denne bevegelse». Han burde i stedet bla. være kjent med det politiske grunnlaget til World Social Forums regionale og nasjonale fora der ikkevold er klart stadfestet. Dahl er selvsagt klar over at de hettekledde voldsromantikerne langt i fra utgjør denne bevegelsens avantgarde. Men det passer ham vel å vri litt på sammenhengen for å fram sitt bilde. Det groveste i artikkelen er hvordan Dahl knytter alternativbevegelsen til nazismen. Han passer seg for å sette likhetstegn. Like fullt forsøker han å skape et inntrykk av viktige likhetstrekk. Felles for både nazismen og alternativbevegelsen skal være «... foreningen av sentimentalt følelsesinnhold og brutal praksis.» Sammenlikningen er ikke bare søkt, men hviler et sviktende grunnlag. Brutalitet er definitivt ikke noe kjennetegn ved alternativbevegelsen.