Grøndahl, Cathrine

Slik ble jeg forfatter:

- I utgangspunktet studerte jeg filosofi, men jeg følte behov for å utforske temaer på en annen måte enn bare filosofisk og intellektuelt. Jeg ville gjerne bruke et språk som kunne ta opp i seg både følelser og tanker.

Beste leseropplevelse:

- Min egen skrivetrang kom til da jeg leste den danske poeten Michael Strunge. Han skriver på en direkte og uttrykksfull måte som grep meg veldig.

Slik liker jeg å jobbe:

- Jeg skriver nesten aldri, men jeg jobber veldig intensivt i perioder.

Mitt forhold til Internett:

- Det er fint at man får tilgang til så mye informasjon på én gang.

(Dagbladet.no 15.08.1998)