Grønn tråd i Venstre

OLJE: Dagbladet har de siste ukene spilt en viktig rolle ved å sette miljøpolitikk på dagsorden. Kritisk journalistikk er rettet både mot regjeringen og opposisjonen. Det synes vi i Venstre er bra. Vi trenger drahjelp for å få miljøspørsmål på dagsorden.Miljøbevegelsen og pressen har lenge krevd større åpenhet rundt oljepolitikken og innsyn i fagetatenes miljøråd ved utlysning av konsesjonsrundene. Venstre ønsker åpenhet. Det har vi gitt uttrykk for i opposisjon og i regjering uten å nå fram. Miljøverndepartementet fortjener honnør for nå å ha endret den praksis med manglende åpenhet som ble etablert av Ap i regjering.I en minileder 10. mars kritiserer Dagbladet Venstre fordi vi har tatt et oppgjør med manglende miljøengasjement fra dagens regjering, men selv var med på å lyse ut oljefelt i 19. konsesjonsrunde. Dagbladet har rett i at vi ikke nådde fram med alle våre prioriteringer da 19. konsesjonsrunde ble lyst ut. Men de faktiske forhold er mer nyanserte. Regjeringen ga ikke letetillatelse på omstridte felt slik det påstås. Det er tale om en utlysningsrunde og tildelingen finner først sted om få uker. Miljøbevegelsens hovedkrav var at omstridte felt ved Lofoten måtte unntas. Det støttet Venstre og vi nådde frem. Utlysningen var i tråd med de strenge miljøkrav som ble satt i forbindelse med gjenåpning av Barentshavet. Det ble dessuten satt som en forutsetning at en eventuell tildeling av omstridte kystnære blokker ved Finmark ikke skulle være i strid med konklusjonene i forvaltningsplanen. Et hovedpoeng var forøvrig at tildelingen av 19. konsesjonsrunde skulle foretas etter at forvaltningsplanen var lagt fram.

19. KONSESJONSRUNDE står nå for døren. Det er avgjørende at regjeringen tillegger de miljøfaglige rådene stor vekt. Når forvaltningsplanen legges fram før påske forventer Venstre at regjeringen går inn for varig vern av Lofoten og noen av de mest sårbare havområdene i nord. Da skal de få støtte av Venstre. Fortsetter derimot regjeringspartiene å svikte sine programmer i miljøpolitikken, kommer vi til å si klart fra.