NEI TIL SUBSIDIER: - Norske oljesubsidier er en stadig mer risikabel bruk av norske fellesmidler, skriver Rasmus Hansson i MDG.  Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
NEI TIL SUBSIDIER: - Norske oljesubsidier er en stadig mer risikabel bruk av norske fellesmidler, skriver Rasmus Hansson i MDG. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Grønne subsidier er lurere enn petroleumssubsidier

Nå er oljeprisen så lav at nær alle nye norske petroleumsprosjekter er ulønnsomme.

Meninger

I Dagbladet 29. januar hevder Høyres Tina Bru at det ikke er noen motsetning mellom Paris-avtalen og fortsatt satsing på olje og gass.

Bru har ikke fnugg av grunnlag for påstanden. FNs klimapanel slår fast at 4/5 av de kjente reservene av kull, olje og gass må bli liggende om vi vil begrense global oppvarming til to grader. Det tilsier at Norge bør la gjenværende olje- og gassreserver ligge.

Norge har dessuten signert Paris-ambisjonen om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader: Det er langt mer krevende enn to grader. Grovt sett forutsetter 1,5-graders-ambisjonen at verden om få år slutter å slippe ut menneskeskapte klimagasser. Fra ca. 2050 må vi hente CO2 fra atmosfæren i kjempeskala.

Tina Bru mener at 1,5-graders-ambisjonen ikke spiller noen som helst rolle for norsk oljevirksomhet. Verden har for øvrig kurs for tre-fire graders oppvarming, ikke to. Det skyldes at tusenvis av Tina Bru?er tror at mer oljevirksomhet er fin klimapolitikk. Hun vil slite med å finne klimaforskere som er enige, men mens hun jobber med saken kan vi begynne med å møtes på halvveien:

I år får norsk oljevirksomhet ifølge Finansdepartementet rundt 20 milliarder kroner i «skattefordeler». Verdens handelsorganisasjon kaller dette «subsidier» og det betales fra den norske felleskassa. Ser man bort fra de enorme klimakostnadene oljevirksomheten kommer til å påføre verden, har disse subsidiene vært god butikk: De har hjulpet i gang petroleumsvirksomheten som siden har gitt samfunnet enorm avkastning.

Men nå er oljeprisen så lav at nær alle nye norske petroleumsprosjekter er ulønnsomme. Jo lenger nord, desto mer ulønnsomt. Bare deliriske oljeoptimister tror at prisen vil stige mye og snart. At verdens land har signert 1,5-graders-ambisjonen betyr samtidig at politiske tiltak mot bruk av kull, olje og gass kommer til å øke sterkt. Derfor er norske oljesubsidier en stadig mer risikabel bruk av norske fellesmidler. MDG har derfor foreslått å stanse oljesubsidiene.

Hva kan vi lære av oljesagaen som blir nyttig i det grønne skiftet? Et svar er «gunstig skatteregime». Skattefordelene, altså subsidiene, som løftet norsk petroleumsvirksomhet fram, bør flyttes til de grønne næringene. Vi må slutte å subsidiere en klimaødeleggende næring i solnedgang. Subsidier bør heretter gå til næringene vi skal leve av.