«Grønnvasking» av illegal fisk

ILLEGALT FISKE: Vi kan slå fast at WWF har gjort og gjør en viktig jobb i kampen mot illegalt fiske. Uenigheten mellom WWF og FHL dreier da seg heller ikke om dette. FHL reagerte på at det ble avslørt svakheter i miljøsertifiseringssystemet MSC. Svakheter som gjør at ordningen kan misbrukes til å «grønnvaske» illegalt fisket fisk.Dagbladet avslørte nylig at det skandaleomsuste fiskeriselskapet Pacific Andes har fått miljøsertifikat fra MSC. Selskapet er den største kinesiske fiskeriprodusenten, og har fått gjennomgå verden over for sitt svært tvilsomme omdømme.

DA SKAL alarmklokkene ringe! Både vi og Greenpeace reagerte klart og tydelig med at miljøsertifikatene må forbedres. All den tid et selskap kan drive omfattende produksjon, hvitvasking og salg av illegalt fisket fisk, og samtidig produksjon og salg av miljøsertifisert fisk, så svekkes miljøsertifikatet. De som driver ulovlig kan kryss-subsidiere mellom sin legale og sin illegale virksomhet, og dermed prise konkurrentene ut av markedet. Samtidig får selskapet grønnskinn av sin miljøsertifiserte virksomhet. Norsk fiskerinæring har noen av verdens best forvaltede fiskestammer, vi har gode kontrollordninger, og arbeider kontinuerlig med å forbedre disse. Når den norske fiskerinæringen nå skal sertifisere våre fiskerier, så har vi lov til å stille krav. Krav om at sertifikatene holder vann, og at de effektivt skiller mellom legalt og illegalt fisket fisk.

DAGBLADETS AVSLØRING viser at det er behov for å forbedre MSC. Da har vi, Greenpeace og WWF en felles jobb - å arbeide for å sikre at miljøsertifikatene forbedres. Den jobben har vi nå startet, og MSC har gitt klare tilbakemeldinger på at de ønsker å forbedre sine systemer.