MIDT I TRAFIKKEN:  Kulturminister Hadia Tajik (Ap) baner vei for NRKs nye trafikktjeneste på nett.  Foto: Jacques Hvistendahl
MIDT I TRAFIKKEN: Kulturminister Hadia Tajik (Ap) baner vei for NRKs nye trafikktjeneste på nett. Foto: Jacques HvistendahlVis mer

Grønt lys for NRKs trafikkportal

Regjeringen tillater NRKs omstridte nettportal.

(Dagbladet): Det bekrefter kulturminister Hadia Tajik (Ap) overfor Dagbladet.

- Vi gir NRK grønt lys og ber dem kjøre på, sier hun.

Hverdagsplanlegger Det har tatt sin tid, innrømmer Tajik. NRK søkte i april i fjor om lov til å etablere en nasjonal nettportal med trafikkinformasjon og reiseplanlegger for buss, båt, t-bane, trikk, tog, fly og biltrafikk i samarbeid med Statens vegvesen, Trafikanten og Ruter.

Nettportalen, som kulturministeren selv kaller «trafikkens svar på yr.no», skal etter planen stå klar første halvår neste år.

- Denne tjenesten vil være til stor hjelp for alle som ønsker å planlegge hverdagen sin, om du skal ta flytoget eller kjøre til påskefjellet.

Dette blir en fantastisk tjeneste, som ikke krever ytterlige pengebevilgninger til NRK. Dette dekkes inn av midlene som NRK allerede har til rådighet.

Hun viser til at de samlede utviklingskostnadene er på 3,6 millioner kroner, og driftskostnadene er estimert til to millioner årlig.

Omstridt prosjekt Nettportalen har møtt motbør både fra Konkurransetilsynet og aktører som Gule Sider og A-pressen.

De frykter at tung markedsføring på statskanalen ville gjøre det umulig for private aktører å etablere tilsvarende tjenester.

Konkurransetilsynet finner «det sannsynlig at trafikkportalen vil ha en betydelig negativ innvirkning på eksisterende kommersielle aktører som tilbyr eller er i ferd med å utvikle nettbaserte trafikkopplysningstjenester, og på nettportaler som konkurrerer med nrk.no».

Medietilsynet kritisk Også Medietilsynet har protestert. I sin rådgivende uttalelse til Kulturdepartementet går de mot prosjektet, fordi de mener det faller utenfor NRKs oppgaver å drive en slik tjeneste.

Tilsynet viser til kravet i EØS-avtalens statsstøtteregler om at det skal være en klar og offisiell definisjon av allmennkringkastingsoppdraget.
 
- Vi har møtt argumentene om konkurransevridning med at vi stiller som vilkår at alle trafikk- og rutedata blir gjort tilgjengelig for alle. Så dersom andre aktører ønsker å utvikle egne kommersielle tjenester basert på de samme dataene, står de fritt til å gjøre det, sier Tajik.

-  Medietilsynet mener dette ligger utenfor NRKs rolle som allmennkringkaster?

- NRK har formidlet trafikkopplysninger via radio siden 1960-tallet, via tekst-TV siden 1984 og via nett og mobil siden 2002. Det er helt naturlig at NRK, som en moderne rikskringkaster, holder tritt med den teknologiske utviklingen.