Grønt

Utdrag fra Øystein Hauges haikusamling «Grønt» som kom ut tidligere i år.

fjordbotn vårnatt

grønt kammers

grønt bord

under vatnet

banke med stein

mot stein

etter dagar med regn

vinden vender

kvite hegrar

slik ei vårnatt

kvifor brenn ho

lampa i tunet

likferda stogga

i skuggen

av eiketrea