Grothen, Geir

Biografi:

Navn:

Geir Grothen

Født:

1965

Yrke:

Idéhistoriker og skribent

Bosted:

Drammen

Bakgrunnsfakta:

Geir Grothen debuterer høsten 2001 med romanen Her, sa hun. Utdrag fra denne har vært publisert i Gyldendals antologi 'Postboks 6860'. Grothen har skrevet hovedfagsoppgave om kulturpolitikk, og jobber som skribent, blant annet i Morgenbladet.