Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix
Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Legenes arbeidstid

Grunn til bekymring om ny arbeidstidsplanlegging

Argumentasjon om lettere langtidsplanlegging med individuelle arbeidsplaner holder ikke mål. 

Meninger

Akademikerne Helse og Spekter har ikke kommet til enighet om arbeidstidsplanlegging i årets tarifforhandlinger, og 194 medlemmer av Akademikerne er nå tatt ut i streik.

Gunnar Larsen fra Spekter bommer 5. september i sin replikk til mitt innlegg om farene ved individuelle arbeidsplaner for leger.

Erfaringen der individuelle planer er innført viser at det er all grunn til bekymring for hvordan individuelle arbeidsplaner vil påvirke pasientbehandling, legeutdanning og rekruttering til offentlige sykehus.

Larsen påpeker at å gjøre arbeidstiden til et individuelt anliggende mellom hver enkelt lege og arbeidsgiver ikke utvidet timetall per vakt eller uke, men underslår at Spekters endrede forståelse av tariffavtalen opphever begrensningene for tette 60-timersuker som kan legges inntil hverandre. I tillegg fjernes muligheten for kontroll av at arbeidsplanene er innenfor regelverket.

Argumentasjon om lettere langtidsplanlegging med individuelle arbeidsplaner holder heller ikke mål. Hva gir vel lengre tidshorisont enn rullerende plan? Rullerende planer er nettopp gjentakende og gir forutsigbarhet både om seks måneder og om ett år.

Det kollektive vernet i rullerende arbeidsplaner sikrer at høyintensivukene blir jevnt fordelt.

Det skaper trygghet og sikrer at man ikke blir straffet med ugunstig plan hvis man f.eks. blir gravid. I Østfold må leger jobbe inn foreldrepermisjonen ved kreativ gjennomsnittsberegning og flere vakttunge uker resten av året.

Individuelle arbeidsplaner svekker arbeidsvernet, åpner opp for tøffere arbeidstidsordninger og gjør at pasientene risikerer trøttere leger.