Grunnleggende verdikamp

VERDIER: Vi står overfor en verdikamp mellom vestlige verdier på den eneste siden, og de verdiene mange ikke-vestlige innvandrere tar med seg fra sine hjemland på den andre siden. Det norske samfunnet bygger på visse grunnleggene verdier som frihet, demokrati, likestilling, likeverd og menneskerettigheter. Fremskrittspartiet vil at det norske samfunnet skal bygge på disse verdiene også i fremtiden.

DET ER skuffende, men ikke overraskende at en SV-politiker som Rolf Reikvam er mer opptatt av å spre usannheter om Fremskrittspartiet enn å kjempe for de verdiene vårt samfunnet bygger på. I sitt innlegg «verdikamp på norsk» som har vært på trykk i flere norske aviser, viser han klart og tydelig hvilken side han står på. Hans partifelle Kristin Halvorsen uttalte følgende da hun ikledd sjal ved et besøk i Kharian-distriktet i Pakistan oppfordret mannlige norskpakistanere til å stemme SV: «Takk for all den blod, svette og tårer dere har brukt for å bygge opp Norge». Dette er en interessant uttalelse med tanke på den skyhøye arbeidsledigheten blant ikke-vestlige innvandrere, og det faktum at disse mottar over halvparten av all sosialstønaden i Oslo.

UTTALELSER fra imamer som Zulqarnain Sakandar om Sharia-lover, steining, slaveri og terrorisme er skremmende. Fremskrittspartiet ønsker at imamer skal kunne norsk, kjenne til norske samfunnsforhold og respektere grunnleggende menneskerettigheter. I tillegg må politiet og PST holde radikale islamistiske miljøer under oppsikt.

DAGENS NORSKE innvandringspolitikk er ikke bærekraftig. Med dagens innvandringspolitikk kan vi risikere at kommende generasjoners muligheter til å vokse opp i et trygt, vestlig og velstående land blir utfordret. Reikvam og Regjeringen har mye å lære av fjellvettreglen: «Vend i tide, det er ingen skam å snu!»