OPPFYLLER IKKE DRØMMENE: «Millioner av menn og kvinner startet den arabiske våren i Egypt for å realisere drømmene om frihet og demokrati. Disse ungdommene, som utgjør 17 prosent av befolkningen, har ikke ofret livet for en religiøs stat styrt av Brorskapet», skriver kronikkforfatteren. Foto: Khalil Hamra / AP / NTB Scanpix
OPPFYLLER IKKE DRØMMENE: «Millioner av menn og kvinner startet den arabiske våren i Egypt for å realisere drømmene om frihet og demokrati. Disse ungdommene, som utgjør 17 prosent av befolkningen, har ikke ofret livet for en religiøs stat styrt av Brorskapet», skriver kronikkforfatteren. Foto: Khalil Hamra / AP / NTB ScanpixVis mer

Grunnloven splitter Egypt

Den nye grunnloven skulle samle folket og oppfylle drømmene fra den arabiske våren. I stedet smadret den alt håp om nøytralt styre.

Egypt er på randen av borgerkrig etter protester og demonstrasjoner som begynte som en motreaksjon på den nye grunnloven som skulle omfavne den arabiske vårens drømmer og visjoner. For striden om grunnloven i Egypt smadret alt håp om at Det muslimske brorskapet kan styre landet nøytralt og at islamistene kan demokratiseres - håpet som mange norske eksperter og forskere skrev om. De ble sikkert skuffet, for de satset på en illusjon.

Grunnloven som skulle samle folket og forene dem rundt felles prinsipper og premisser, har skapt dyp splittelse. Hvorfor? Hva var det i grunnloven som folk reagerte på?

I de tidligere egyptiske grunnlovene av 1923, 1946, 1964 og 1971 sto det i paragraf 2 at «Den muslimske sharias prinsipper er én av lovgivningskildene». Egyptiske jurister, så vel som folk aksepterte dette, for de forsto det slik at «sharias prinsipper» er noe annet enn «sharialoven». Altså er det ikke Koranens lover og islamsk teologi. «Sharias prinsipper» ble forstått som de tre store verdiene alle religioner møtes rundt: Frihet, likhet og rettferdighet. Denne forståelsen er blitt en juridisk hevdvunnen tradisjon.

President Sadat, som kalte seg for «den troende president», endret formuleringen i 1971 til «Sharias prinsipper er én av hovedkildene til lovgivning.»

Nå har Det muslimske brorskap prøvd å villede det egyptiske folket ved å føye til en paragraf 219 som redefinerer meningsinnholdet av ordet «prinsipper». Der står det at muslimsk sharias prinsipper består av islams teologi og rettspraksis i sunnitradisjon. Dette forvandler Egypt til en teokratisk stat styrt av sharialoven, slik denne ble produsert 900 år tidligere. Samtidig vil brorskapet åpne grunnloven for fundamentalistiske tolkninger som kolliderer med dagens demokrati og menneskerettigheter.

Og hvem kontrollerer parlamentets lovgivning og regler? Det er ikke parlamentet. Her sier paragraf 4 at teologien og den religiøse arven kontrolleres av De høyeste lærdes råd i Azhar. (Azhar er sunnimuslimenes Vatikanet). Brorskapets grunnlov begrenser ikke antallet teologer i De høyeste lærdes råd i Azhar, noe som vil gi Brorskapet mulighet til å infiltrere og kontrollere rådet i framtidige stadier. Dette rådet som ikke er valgt av folket, vil sørge for å kontrollere at alle lover og regler i framtidas Egypt er i harmoni med sharia, slik den ble praktisert ni århundrer tidligere. Altså får rådet mer makt enn de tre statsmakter: den lovgivende, den utøvende og den dømmende. Det vil forvandle jus til et teologisk rettssystem.

Millioner av unge menn og kvinner startet den arabiske våren i Egypt for å realisere drømmene om frihet og demokrati. Disse ungdommene, som utgjør 17 prosent av befolkningen, har ikke ofret livet for en religiøs stat styrt av Brorskapet. Brorskapet satt bare på gjerdet og ventet på at idealistene skulle starte et eller annet, for så å kapre hele revolusjonen. Hvorfor aksepterer ti millioner kristne at Egypt blir en muslimsk stat styrt av sharia? Grunnloven har ikke gitt dem borgerrettigheter. For i hele grunnloven nevnes ikke menneskerettigheter eller en sivil stat. Både det religiøse språket og innholdet gir grunnloven en islamistisk identitet. For eksempel: Paragraf 37 sier at trosfrihet er bevart, og at staten sørger for opprettelse av tilbedelsessteder for de tre himmelreligioner: islam, jødedom og kristendom, på den måten som er regulert av loven.

Dette er i harmoni med islams teologi basert på Koranen: islam erkjenner kristendommen og jødedommen. Men hva med andre trosretninger? Grunnloven nevner dem ikke. Dette flytter staten tilbake til middelalderen, der menneskerettigheter og religionsfrihet ikke eksisterte.

Følg oss på Twitter

Grunnloven formulerer også en svært kontroversiell paragraf som rammer alle muslimer som er for reform eller religionskritikk, samt alle kristne, Det er paragraf 38 som advarer mot å skade eller krenke profeter og sendebud. Dette er spesielt rettet mot intellektuelle, forskere og historikere som vil benytte seg av retten til ytringsfrihet i et demokrati. For å krenke, er en løs formulering som kan tolkes på forskjellige måter. I tillegg er denne paragrafen rettet mot kristne som blir møtt med kritikk, og derfor vil bli nødt til å forsvare seg og kritisere islam på samme måte. Denne paragrafen splitter folket, for de kristne har allerede gitt uttrykk for at dette er en paragraf som er rettet mot dem, men ikke mot muslimene som kritiserer kristendommen.

Kvinner var også viktige deltakere i revolusjonen mot Mubaraks regime. Men de ble dolket i ryggen med Paragraf 68 som sprenger i lufta drømmen om likestilling mellom menn og kvinner, for paragrafen begrenser kvinnens rettigheter til sharialoven. Mens paragraf 10 roser kvinnens viktige rolle som «mor», Det vil si. at hun føder barn og oppdrar dem. Dette er i harmoni med Koranen og islam.

Paragraf 222 tillater å flytte hovedstaden fra Kairo. For en nordmann virker dette meningsløst. Men i Brorskapets ideologi er dette innledningen til kalifatets stat. Dette har en teologisk bakgrunn, som er nærværende i islamistisk tro. Profeten sa at etter hans bortgang vil makten styres av det kloke kalifatet (de fire kalifer etter profetens bortgang). Deretter følger maktens monarki (altså arvelig kongedømme), så diktatur (Saddam, Assad, Mubarak, Bin Ali, etc.). Men etter det kommer kalifatet igjen i Jerusalem i Det hellige land.

Brorskapet kjørte valgkampanjen for Mohammed Mursi med å bruke denne profetien: At Mohammed Mursi vil realisere drømmen om kalifatet. Safwat Hijazi, en av Brorskapets ledere, holdt en tale foran tusenvis av egyptere der Brorskapets ledere var til stede. Han sa at med Mohamed Mursis seier ved valget, vil Brorskapet realisere kalifatet. Han sa også at de vil realisere de arabiske forente stater: USI (United States of Islam).

ARTIKKELFORFATTER:  Walid al-Kubaisi er forfatter, statsstipendiat og redaktør av opplystemuslimer.no  Foto: Knut Falch / SCANPIX
ARTIKKELFORFATTER: Walid al-Kubaisi er forfatter, statsstipendiat og redaktør av opplystemuslimer.no Foto: Knut Falch / SCANPIX Vis mer

Safwat Hijazi sa videre at hovedstaden i de arabiske forente stater vil bli Jerusalem. Dette er signaler om krig med Israel.

Brorskapet vil insinuere at dette stadiet er en overgangsperiode i islams historie, og at de jobber for kalifatet og forbereder seg til å flytte hovedstaden til Jerusalem.

Folket, som igangsatte revolusjonen, hadde ikke slike aggressive ambisjoner og primitive illusjoner. Egypterne er et klokt folk som fremdeles drømmer om brød og frihet.

For at Brorskapet skulle stå fram som demokrater, arrangerte de folkeavstemning om grunnloven. Dette var den største tabben, for den islamistiske delen av folket har ikke rett til å stemme på en grunnlov som berøver de sekulære deres demokratiske rettigheter. Brorskapet deltok i demokratiet uten å beholde dets regler og tradisjoner. De minner om blinde som deltar i en skytekonkurranse. For i et demokrati kan ikke en muslimsk majoritet stemme på en grunnlov som berøver minoritetene deres rettigheter. De 40 prosent av befolkningen som er analfabeter, har ikke demokratisk rett til å forvandle borgerne til undersåtter. Grunnloven må gi alle folkegrupper deres rettigheter. Denne grunnloven ble tvunget på folket.

Det er dette som utløste den nåværende konflikten.