«Gud bevare oss for arkitektene»

- Leger begraver sine feil. Arkitekter, derimot, støper sine i betong og hogger dem i stein. Sa professor Gudmund Hernes under Norsk Forms årskonferanse i Oslo i går, der tema var «Maktens korridorer - arkitektur som politikk».

Han var ikke alene om å provosere. Hadde ikke publikum, for en stor del arkitekter, vært utmattet av ordene og varmen i lokalet da konferansen etter sju timer nærmet seg slutten, kunne professor Bernt Hagtvet utløst borgerkrig da han utbrøt: «Gud bevare oss for arkitekter», etter at han hadde sagt sitt om postmodernismen: Et miljøfenomen pyromaner burde ta seg av.

- Når vi fikk en slik arkitektur i 80-åra, hva kan vi ikke da utsettes for i dag i et enda rikere samfunn? spurte Hagtvet, invitert til oppsummerende diskusjon sammen med kunsthistorieprofessor Ingeborg Glambek og sivilarkitekt Ketil Moe, glimrende ledet av Norsk Forms direktør Peter Butenschøn, også dyktig i spissformuleringer.

  • Når frekkhetene er plassert på trykk, bør betydningen av en slik konferanse framheves i forkant av en planlagt stortingsmelding om arkitektur. I det hele tatt at arkitektur blir en del av den offentlige samtalen, der både leg og lærd får delta. De lærde må vise overbærenhet i hopens innblanding. Vi skal måtte tåle mange «Tullinløkka-debatter», med usakligheter og kunnskapsmangel. Slik kan vi lære om arkitektur og estetikk, fag skolen frarøvet oss.
  • Da Gudmund Hernes slapp til, beveget konferansen seg fra de store teoretiske høyder til norsk virkelighet. Før det hadde nyutnevnt professor i allmenn estetikk Arnfinn Bø-Rygg snakket om maktens visualisering, den britiske professor Thomas Markus om arkitekturens makt, og professor Thomas Thiis-Evensen hadde gjennom ord og bilder formidlet maktarkitekturens grammatikk, der han påviste at arkitektur aldri er nøytral. Hvorfor ble Colosseum i Roma bygd så stort? For å vise keiserdømmets storhet og makt? Et instruktivt foredrag om hva arkitektur og omgivelser handler om; evnen til å se. Først da kan vi selv påvirke.

Sterkt eksempel på aktuell maktarkitektur var journalist Peter Becks presentasjon av Ceausescus palass i Bucuresti. En gal manns verk.

- Vi er det vi ser, sa Gudmund Hernes. Nå må vi ikke skjemme oss ut. Vi må skape det de neste slektsledd vil ønske at de hadde reist og derfor selv prøve å overgå.