Gudstro og kjøttvekt

RELIGION: I mange tiår har Human-Etisk Forbund i sin strid for livssynslikestilling og en livssynsnøytral stat blitt møtt med kjøttvektargumentet - at godt over 80-90 prosent tilhører statskirken. Dette har vært et hyppig argument brukt mot ønsket om kristen tilbakeholdenhet i offentlige fellesinstitusjoner. I det siste har kirkeminister Trond Giske også lagt frikirkemenighetene til statskirken og i debatter minnet om de over 93 prosentene som er tilhørende kristne menigheter her i landet.

SKAL DETTE argumentet også brukes i framtida, synes vi det er rimelig at det ligger en mer redelig definisjon av hva det vil si å være kristen til grunn for denne debatten. En svært snill definisjon er å se bort fra individers tro på Jesus som Guds sønn, og vektlegge kun troen på at en gud eksisterer. Da er vi altså nede i 29 prosent av den norske befolkningen, i følge A-magasinet 17.2.

DEN ENKELTE må selv få definere sitt eget forhold til både det overnaturlige og medlemsskap i trossamfunn. Og Human-Etisk Forbund vil fremdeles legge vekt på prinsipper framfor å slå i bordet med prosentregning i livssynsdebatten. Ikke desto mindre bør politikere som til stadighet bruker kjøttvektargumenter for å forsvare privilegier og særordninger for kristne, bli mer edruelige når det gjelder den tyngden de religiøse utgjør. Kanskje nøktern bevissthet om denne \'minoriteten\' kunne få debatten om det framtidige livssynsnorge til å dreie seg mer om prinsipiell ryddighet enn om pragmatisme og antallet spedbarn som språkløse er blitt båret inn i et statlig trossamfunn?