Gulerøtter til kommunene

Løsningen høres like kjedelig ut som den er god: innfør flere kommunale incentivordninger.

VIL IKKE JEVNE UT FORSKJELLENE: Kulturminister Thorhild Widvey mener lokalpolitikerne skal sørge for nok penger til kultur i kommunene, ikke henne. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
VIL IKKE JEVNE UT FORSKJELLENE: Kulturminister Thorhild Widvey mener lokalpolitikerne skal sørge for nok penger til kultur i kommunene, ikke henne. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

Det er ikke vanskelig å forstå at kulturbudsjettet lett kan bli en salderingspost i kommunebudsjettene.

Virkeligheten, og prioriteringen, kommer veldig tett inn på livet når du sitter i en kommune hvor du må velge om du skal redusere køen til sykehjemsplasser eller kulturskoleplasser.

Det er dessuten ikke bare kultursektoren som salderes. Utdanningsforbundet presenterte i fjor en undersøkelse som viser at forskjellen på pengebruk til skolene også varierer sterkt ut fra hvor i landet du har postnummer: fra 80 000 til 230 000 kroner per elev.

Så, hva kan man gjøre? Annet enn å be om godt vær, og håpe på at kommuneøkonomien plutselig skal bli så romslig at lokalpolitikerne med letthet kan deles ut penger i øst og vest?

Kulturminister Thorhild Widvey er glad i incentivordninger, hvor staten spytter i midler dersom private bidrar først.

Tilsvarende modell kan med fordel benyttes overfor kommunene. Men da slik at staten forplikter seg til å bidra dersom kommunene først legger penger på bordet. Slik er det allerede i dag når det gjelder Musikkutstyrsordningen. En kommune som ønsker en såkalt "musikkbinge" bidrar med et beløp, som staten matcher.

Staten bidrar også med midler når kommuner reiser kulturbygg. Dette prinsippet kan med fordel utvides til å gjelde for eksempel kulturskoler og bibliotekstjenester. Det er en naturlig satsning, i alle fall dersom kulturpolitikerne mener alvor med at de ønsker å styrke den "kulturelle grunnmuren" i Norge.

Les Dagbladets sak om de store forskjellene i kultursatsing i Norge her.