Gull av gråstein

Som kollega Dag Kullerud nylig påviste her i avisa (8.12.), har danskene en hang til å betrakte og betegne norskinger som «fjellaper».

Denne zoologisk betonte uttrykksiveren er bastant mentalhistorisk fundert, og lar seg neppe for mer enn en stakket stund dempe av at et knippe «fjellapinner» nylig ble verdensmestrer i håndball. At seierssikre flatlandsdorther i samme mesterskap gikk på en ydmykende smell, vil i Danmark hurtig bli fortrengt som en forbigående fortredelighet i den nordlige provins, der sør på sandbanken er man sikker på at tingenes korrekte orden - dansk gull - vil bli gjenopprettet allerede under det kommende sommer-OL i Australia.

  • Nå skal våre joviale naboer innrømmes et poeng med sine ustanselige fjellreferanser. Norge er et fjelland, og på iallfall én definert måte preger det befolkningen. Ifølge Statistisk sentralbyrås nyeste navnestatistikk (pr. 1.1.99) heter 10583 av oss Stein til fornavn, og 3263 av dem har bare det ene, kompakte fornavnet. Enda flere heter Steinar , 12569 i tallet, og hele 10218 av dem har intet oppmykende fornavn nummer to å vise for seg.

I tillegg til disse klippene finnes også Sten (1761), Stener (149), Steingrim (63) og Steinulf (28) i den harde kjernen, mens derivater som Øystein (11479) og Arnstein (1147) ytterligere befester vårt ry som et folk fostret på gneis og granitt. I alt blir dette 37779 steinharde nordmenn, og enda har vi ikke kommet til etternavnene.

  • Men dit går det fort, og der finner vi 18569 stk. Berg , med 1017 Bergh- er som støttetropp. I samme formasjon inngår 699 Fjell , 2649 Fjeld , 144 Fjellberg og 510 Fjeldberg . 364 har sågar Stein som etternavn, men ifølge statistikken heter ingen Stein Stein , og det er kanskje like greit, narkotikaloven tatt i betraktning.

I alt gir dette 23952 personer med tunge etternavn. Sju av dem heter til og med Stein Berg , fire heter Steinar Berg , og ni kan slå i hella med Steinar Fjeld . Fem personer lyder det komplett ugjennomtrengelige Stein Fjeldberg og må i denne sammenheng betraktes som en elite. Ikke rart vi gjør det godt i curling, også.