PÅ UTSIDEN: Mens alfahannene bruser med påfuglfjærene, er det et stort antall menn som befinner seg på utsiden av samfunnet. Det er ikke bare tragisk for individene det gjelder, det er også dyrt og farlig for samfunnet som helhet, skriver artikkelforfatteren.
PÅ UTSIDEN: Mens alfahannene bruser med påfuglfjærene, er det et stort antall menn som befinner seg på utsiden av samfunnet. Det er ikke bare tragisk for individene det gjelder, det er også dyrt og farlig for samfunnet som helhet, skriver artikkelforfatteren.Vis mer

Gutta trenger også politikk

Vi kan ikke la det historiske bakteppet med kvinnelig diskriminering forhindre oss i å ta mannlige problemer på alvor.

Meninger

Forskningsminister Iselin Nybø fra Venstre argumenterer i et avisinnlegg i Aftenposten 20. juli at hun nekter å kvotere inn menn på psykologistudiet fordi det vil diskriminere kvinner med gode karakterer.

Nybøs avslag gir uttrykk for en politisk trend som vegrer seg for å strekke ut en hjelpende hånd til menn. Hvorfor er det slik at politikere ikke er villige til å hjelpe menn opp og frem?

Gutta trenger også politikk

Statistikken viser at menn sliter på mange områder og trenger politikk. Å være mann i dag kan være livsfarlig – i 2016 tok 416 menn selvmord i Norge. Det er dobbelt så mange menn som kvinner som ender livet sitt hvert år her i landet.

Selvmordsekspert Erlend Mork argumenter for at en av årsakene til at så mange menn tar livet sitt er at menn søker mindre hjelp. Et enkelt tiltak som potensielt kan ha en effekt på dette, er å utdanne flere mannlige psykologer. Det er logisk å tenke at terskelen for å søke hjelp er lavere hvis personen er av samme kjønn, særlig hvis utfordringene i livet er knyttet til samliv, seksualitet eller forventninger til mannsrollen.

Et større preventivt grep for å bedre situasjonen til menn, er å gi dem det som psykologen Viktor Frankl anser som det viktigste i livet: mening – i form av utdanning, jobb og relasjoner. På alle disse områdene ser vi at et økende antall menn er i ferd med å havne i Jokke og Valentinernes kategori: verdiløse menn.

En SSB-rapport om kjønn fra 2018 viser at bare 68 prosent av menn fullfører videregående utdanning på fem år. Denne gruppen menn har lavere sjanse for å begynne i arbeidslivet og en mye lavere sjanse for å lykkes på relasjonsmarkedet. SSB-undersøkelser viser at hver fjerde mann i Norge er barnløse.

Mens alfahannene bruser med påfuglfjærene, er det et stort antall menn som befinner seg på utsiden av samfunnet. Det er ikke bare tragisk for individene det gjelder, det er også dyrt og farlig for samfunnet som helhet. For disse mennene er det kort vei til depresjoner, selvmord, kriminalitet, rusavhengighet og i noen tilfeller terrorhandlinger.

For å forhindre dette trenger vi politikk. Potensielle tiltak er: Å begynne barneskolen et år senere, ettersom vi vet at gutter er senere utviklet enn jenter og sliter mer på skolen de første årene. Aktivt bedrive informasjonsarbeid rettet mot menn om helsefarene knyttet til ikke å prate om vanskelige ting i vennegjengen, og informere om mulighetene til profesjonell hjelp. Stortinget burde nedsette et nytt mannsutvalg for å se på menns likestillingsutfordringer, og universitetene burde kvotere inn menn på psykologistudier.

Et annet viktig tiltak er å forandre debatten knyttet til kjønn slik at vi ser de gode løsningene. Et narrativ om at samfunnssystemet er et patriarkat som er bygget for menn passer dårlige med de faktiske tallene.

Vi burde ikke la vårt historiske bakteppe med kvinnelig diskriminering forhindre oss i å ta mannlige problemer på alvor og fremme politikk som positivt særbehandler menn i områder hvor de henger etter.