Gyldendal tar Tiden

Gyldendal tar full kontroll over forlaget Tiden.

Gyldendal Norsk Forlag AS eier allerede 91 prosent av aksjene, men aksjonærene har bestemt at hele forlaget skal overtas av storaksjonæren fra 1. januar 2004.

De redaksjonelt ansatte i Tidens avdeling for skjønn- og generell litteratur blir ifølge Gyldendals administrerende direktør Unni Fjesme organisert som et forlag i Gyldendal. Håpet er at denne løsningen skal gjøre det mulig å reindyrke Tidens litterære profil.

Forlaget har i dag to avdelinger med i alt 19 ansatte. Unni Fjesme kan ikke garantere at Tiden-ansatte ikke blir stående uten jobb.

- Jeg vet ikke om det blir oppsigelser. Gyldendal vil kanskje ha noen av dem, men det er ansiennitet og kompetanse som avgjør. Det ligger en risiko i dette for de ansatte i Tiden, sier hun.

- Blir Tiden en label under Gyldendal?

- Vi bruker ikke betegnelsen label. Gyldendal har også forlaget Kolon under seg. Vi beholder navnet Tiden og kommer til å fortsette å dyrke Tiden-profilen, sier Fjesme.

Tiden Norsk Forlag eies i dag av Gyldendal Norsk Forlag AS med 91 prosent av aksjene og LO og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund med til sammen 9 prosent av aksjene.

TIDEN-FORFATTER: Sindre Mekjan var en av Tiden Norsk Forlags debutanter denne høsten. Mekjan debuterer med romanen «Liberty st.», skrevet rundt hendelsene i New York 11. september.