Gyldendalsjef får 24 mill.

Norsk bokbransje får store beløp i offentlig støtte hvert år. Samtidig hever toppsjefene i de største forlagene ei lønn på opptil 1,5 millioner kroner i året. I tillegg fikk Gyldendal-sjef Geir Mork (45) i fjor en pensjonsavtale som kan gi ham 24 millioner i samlet pensjon. Flere har også aksjer og billige lån fra arbeidsgiver.

Etter den siste tidas debatt om kommersialisering i bokbransjen, var konsernsjef Geir Mork raskt ute med å fortelle Dagens Næringsliv at han har tatt initiativet til å sette ned lønna med 300000 kroner, etter en lønnsvekst på 23 prosent fra 1999 til 2000. I 2000 tjente han 1,8 millioner kroner i lønn og andre ytelser.

Mork økte lønna fra 1999 til 2000 med 339000 kroner, eller 87000 kroner mer enn hva en lærer i grunnskolen har i årslønn etter 28 år i yrket.

Men selv etter nedgangen på 300000, tjener Mork fortsatt mer enn han gjorde i 1999. Og det er slett ikke alt: I 2000-regnskapet offentliggjøres også en gyllen pensjonsavtale.

Tidlig pensjonist

Geir Mork kan gå av som 60-åring. Lønna vil da over fire år trappes ned fra 90 til 66 prosent. Selv om han fra i år takket nei til 300000 i lønn, vil pensjonist Mork fra han er 60 til 65 år motta til sammen 5,5 millioner fra Gyldendal, basert på ei lønn på 1,5 millioner.

- Jeg ble sjef i Gyldendal da jeg var 39 år gammel. Gyldendals årsberetning gjør korrekt greie for hva som skjer med min pensjon hvis jeg blir sittende fram til jeg fyller 60 år, sier Geir Mork.

Han ønsker ikke å kommentere sine lønnsbetingelser ytterligere.

Lever Mork til han er 85 år, vil han motta over 24 millioner i pensjon. I praksis vil Morks lønn stige fra i dag til han er 60. Pensjonsutbetalingene kan derfor bli langt høyere enn disse tallene.

I tillegg til dette har Mork lånt 1,26 millioner kroner av Gyldendal.

I tidsrommet fra mars 1999 til oktober 2000 har Mork også kjøpt 8000 aksjer i Gyldendal, til en verdi av 2,4 millioner kroner. Totalt eier nå Mork aksjer i Gyldendal til en verdi av 3,6 millioner kroner.

Også Gyldendals viseadministrerende direktør, Jon Østbø, har flittig kjøpt aksjer i eget selskap. Fra mars 1999 til oktober 2000 økte han aksjebeholdningen slik at han nå har aksjer for over to millioner kroner.

Dette har skjedd samtidig med at inntjeningen i forlagskonsernet blitt dårligere og dårligere. Nylig fikk Gyldendal-aksjonærene utbetalt et utbytte på kroner 2,50 per aksje.

Bokklubbtopp

Det norske bokmarkedet omsetter for rundt fem milliarder kroner i året. De har fullt momsfritak og mottar penger fra en rekke statlige støtteordninger.

Myten om at forlagsbransjen er en dårlig betalt geskjeft gjelder ikke for sjefene, verken i Gyldendal, Aschehoug, Cappelen eller De norske Bokklubbene.

Dagbladet har gått gjennom disse selskapenes siste årsrapporter og aksjonærprotokoller. Topplederne her følger trenden som i samfunnet ellers: De forsyner seg i stadig større grad av kakefatet.

I fjor toppet De norske Bokklubbenes direktør Kristenn Einarsson lønnsstatistikken med 1,84 millioner kroner i lønn og andre ytelser. Hakk i hæl fulgte da Geir Mork med en lønn på 1,8 millioner kroner.

Einarsson, som i fjor høst takket nei til jobben som NRK-sjef, har gode avtaler i tillegg til lønn. Han får tre millioner i bonus dersom han blir i jobben til han fyller 60.

I 2000 fikk Kristenn Einarsson også et avdragsfritt lån på to millioner av Bokklubbene.

I forhold til Aschehoug-direktør og majoritetseier i «familieforlaget» Aschehoug, William Nygaard, blir Geir Mork for småaksjonær å regne. Likevel tjener Mork mer enn Nygaard som direktør. Nygaard hadde en lønn på 1,39 millioner i 2000, en nedgang i forhold til 1999 på 73000 kroner. I Cappelen er Sindre Guldvog øverste sjef. Også han gikk ned i lønn i 2000, fra 1,66 millioner i 1999 til 1,59 millioner i 2000.

Ingen slår Grieg

I forhold til Gyldendals legendariske sjef i en mannsalder, Harald Grieg, blir dagens forlagsadel alle smågutter. Ingen er i nærheten av Griegs lønnsnivå.

I boka om Harald Grieg, skrevet av Nils Kåre Jacobsen til forlagets 75-årsjubileum i fjor høst, kommer det fram at Grieg i perioden 1931- 1938 tjente 102000 kroner i året i gjennomsnitt.

Omregnet til dagens kroneverdi (SSBs prisindeks 1999, red.anm.) ville Griegs lønn på 30-tallet i dag ha utgjort rundt 2,6 millioner kroner i årslønn.

BØRS OG KATEDRAL: Konsernsjef i Gyldendal, Geir Mork, eier aksjer for 3,6 millioner kroner i Gyldendal. Fra 1999 til 2000 økte han lønna med 339 000 kroner. Her i sin hvite dress under bokhandlerforeningens 150-årsjubileum i helga.Foto: SVEINUNG UDDU YSTAD