Gymnaslærer Guldbrandsen

AKP: Jorunn Guldbrandsen ble portrettert i siste nummer av Magasinet. AKP-lederen ble i den forbindelse spurt hvordan alle avsløringene rundt Mao har påvirket hennes forhold til ham. Til dette svarer hun at hun ikke bryr seg om dem. Hun uttaler også, på spørsmål om hvordan hun stiller seg til Jung Changs opplysninger om at Mao var ansvarlig for 70 millioner menneskeliv i sin bok «Mao - den ukjente historien», at folk som deltar i diskusjoner får sette seg bedre inn i det. Boken er på 820 sider, inkl. 130 sider bibliografi, intervjuliste, kildehenvisninger m.m.Heller ikke når det gjelder Røde Khmer er selvransakelsen påtrengende. Hun uttaler at «det går på det samme» når hun spørres om hva hun tror om Røde Khmer. Guldbrandsen medgir riktignok at overgrepene som Røde Khmer var ansvarlige for var «ille». Likevel var det at hennes bevegelse kom i skade for å støtte dette regimet nærmest et arbeidsuhell ettersom «de som har ljugd for deg plutselig sier sannheten» Massedrap i Asia er altså ikke noe som vekker Guldbrandsens harme. Det gjør imidlertid den ulovlige overvåkingen hun ble utsatt for. Denne uretten, som den norske stat har kompensert med en erstatning på kr. 50 000,- (et beløp som for ikke lenge siden var på størrelse med hva voldtektsofre ble tilkjent for veldokumenterte krav), og den antatte urett som ikke var omtalt i mappen vekker derimot både raseri og selvmedlidenhet. Mot slutten av intervjuet spørres hun hva AKP først ville grepet tak i først om de kom til makten. Guldbrandsen svarer da bl.a. at en del forbruksvarer, eks. brød, melk og poteter, skulle gjøres gratis. Hvorfor ikke ta litt i når en først hallusinerer? Hvorfor ikke beslutte å avskaffe alt vondt i hele verden? Det er ikke bare gymnaslærer Pedersen som bidrar til å latterliggjøre m-l bevegelsen i disse dager.