Haga snur på Hælen

Kulturminister Åslaug Haga åpner pengepungen og gir én million kroner til Ibsenfestivalen. Men Ellen Horn må fortsette tiggerferden for å betale regningen på fem millioner kroner.

Nationaltheatrets sjef, Ellen Horn, har gjort det klart at festivalen må avlyses om fiansieringen ikke er klar i løpet av februar.

Snur

-Jeg er levende opptatt av at festivalen skal realiseres. For å markere det, legger Kulturdepartementet inn én million som toppfinansiering, sier Åslaug Haga til Dagbladet.

Tidligere har hun blankt avvist teatrets søknader om øremerkede midler til Ibsenfestivalen. Statsråden medgir at det er langt fra én til fem millioner kroner, men understreker at det ikke er aktuelt å bla opp flere ekstrabevilgninger for å dekke hele gildet.

-Potten med frie midler til kulturtiltak er begrenset. Festivalen vil fortsatt være avhengig av sponsormidler. Vi forutsetter at andre kommer på banen, og håper å få arrangementet på plass gjennom en dugnad, sier hun.

Utenriksdepartementet skal også se på mulighetene til å gå inn med støtte til festivalen, men pressetalsmann Ingvar Havnen understreker at det vil dreie seg om beskjedne summer.

D-dag

Teatersjef Ellen Horn er glad for initiativet fra kulturministeren, selv om det kommer i siste liten.

-Jeg hadde håpet på to millioner fra staten, men en million er en million, sier hun. -Åslaug Haga har bare vært kulturminister siden vår premiere på «Et dukkehjem» i oktober, og hennes handlekraft og entusiasme har imponert meg.

-Kan du garantere at det blir Ibsenfestival til høsten?

-1. mars er fremdeles vår d-dag. Jeg vil nødig sette i gang noe vi ikke kan stå inne for kunstnerisk, men jeg håper vi skal få det til, sier Horn, som har vært i samtaler med flere potensielle sponsorer de siste dagene.

Teatersjefen håper å unngå redningsaksjoner som årets i framtida.

-Når kulturministeren gir én million i ekstrabevilgning, tar jeg det som et signal om at Ibsenfestivalen må bli et permanent tiltak. Dette må vi drøfte videre. Den kompetansen og infrastrukturen som Nationaltheatret har stilt opp med, har vært en forutsetning for å få til festivalen, sier hun.

GIR ETTER: Kulturminister Åslaug Haga legger en million kroner i Ibsenfestival-potten.