Trenger tilrettelegging: Holmenkollen er ett av de områdene i Oslo som trenger bedre tilrettelegging for myke trafikanter, skriver Thor Egil Braadland. Foto: Privat.
Trenger tilrettelegging: Holmenkollen er ett av de områdene i Oslo som trenger bedre tilrettelegging for myke trafikanter, skriver Thor Egil Braadland. Foto: Privat.Vis mer

Hagene i Holmenkollen spares av hensyn til Høyres kjernevelgere

Beboerne i Holmenkollåsen får ofre litt eplehage for fellesskapet. Slik kan vi legge mer til rette for fotgjengere og syklister.

Meninger

Ett av de områdene i Norge hvor det er aller mest festlig å være bilist, er Holmenkollåsen. Lange og godt trafikkerte veier som Holmenkollveien og Setraveien har stort sett bare fortau på den ene siden av veien, og noen sykkelbane er det ikke plass til. Her tar bilen det meste av bredden. I veier som Måltrostveien, Dagaliveien, Dr. Holms vei, Ankerveien, Krags vei og Oberst Angells vei tar bilen hele bredden. Her er det ikke fortau i det hele tatt.

Bilistens romslige rammevilkår på Oslo vest gjør det tilsvarende kjipt å være syklist eller fotgjenger i dette området. For de som sykler, som går eller går med barnevogn, er området svært dårlig tilrettelagt. Det er synd, det er farlig, og det er dårlig for miljø og moral: Dagens utforming er oppskriften på å lære nye og ressurssterke borgere opp til at det er bilen som er det naturlige framkomstmiddelet, i åsen som i resten av verden.

Holmenkollen er med andre ord ett av de områdene i Oslo som trenger bedre tilrettelegging for myke trafikanter. Området er spesielt aktuelt, fordi det er et område som er lett å bygge ut. En rekke private hager og eiendommer kan med enkelhet gjøres om til bredere fortau, eller bredere vei for å inkludere egne sykkelfelt.

Her mangles ikke areal - her mangles politisk vilje. Det er ingen tvil om at hagene i Holmenkollen spares, fordi det er her mange av Høyres kjernevelgere bor. Og au-pairer klager som kjent ikke på manglende fortau.

Derfor bør Oslo få et nytt bystyre. Oslos sykkelhistorie er flere tiår år med brutte løfter. Byen mangler flerfoldige mil med sykkelvei. Det borgerlige byrådet har et mål om å bygge ut et sammenhengende nettverk av sykkelveier inn mot sentrum innen 2019. Det er de langt unna å nå.

Samtidig er sykling til jobb blitt mer og mer in. Smestadtunnelen stenges, og det går helt greit, fordi mange sykler. Mange trengte et puff for å komme seg over på sykkelen. Stadig flere eier en el-sykkel. Holmenkollen er et flott mål for alle som vil ha en tøff treningstur på sykkel.

Derfor mener Vestre Aker SV at eiendomsbesitterne i Holmenkollåsen må ofre litt eplehage for fellesskapet, slik at vi kan legge mer til rette for fotgjengerne og syklister.