Hagens jugekors

BLASFEMI: Carl I. Hagen har to ganger bedt Stortinget oppheve blasfemiparagrafen. Likevel stemte han i 2004 for. Men han laget jugekors med fingrene, for han var jo egentlig mot. Det var uansett ikke så nøye, sier Hagen nå (Dagbladet 23/12), for paragrafen skulle «fungere symbolsk». Kan jeg da be visepresidenten for landets lovgivende forsamling forklare påtalemyndighet, dommere og publikum hvilke lover som gjelder og hvilke som «fungerer symbolsk». Kort sagt, Hagen: Er blasfemi lovlig eller ikke? Eller er det «symbolsk» ulovlig?Kristenfolket førte i 2004 en kampanje for en levende blasfemiparagraf. Krf, H og V var positive. Hagen var på velgerjakt blant kristenfolket og underkastet seg Bondevik. Sammen viste de til at «flere muslimske barn har opplevd økt mobbing og hets», og at «religiøs diskriminering» er en «økende samfunnsutfordring» og fortsatte: «I en slik virkelighet vil etter disse medlemmers oppfatning en oppheving av forbudet mot blasfemi være uheldig.» Med slike uttalelser bekreftet Stortinget blasfemiparagrafen som en viktig del av norsk straffelov.

INGEN LA MERKE t il Hagens jugekors. Men, i dag når enkelte muslimer virkelig tar Frp og Stortingsflertallet på alvor og søker blasfemiparagrafens beskyttelse, kommer Hagen løpende: «Jeg mente det ikke! Paragrafen er bare symbolsk, for jeg gjorde jugekors i 2004!»Frp har på mange områder en bra politikk. Spørsmålet er om jeg som velger kan stole på Frp. Før 2004 ville jo ingen trodd at Frp ville selge ut et prinsipielt standpunkt om ytringsfrihet. Likevel sviktet Hagen, bare for å være snill med Bondevik. Derfor: Hvilke av Frps prinsipielle standpunkter vil du, Siv Jensen, forhandle bort for å være snill med Høybråten i 2009? Selvbestemt abort? Bioteknologi?