Halter videre med statsstøtte

Så godt som hele den norske filmbransjen går med underskudd. Staten pøser hvert år millioner inn i filmselskaper med røde tall i regnskapene. Uten jevn tilførsel av statsstøtte vil bransjen dø.

Av de 15 mest aktive spillefilmprodusentene i Norge gikk 13 med underskudd i fjor. Av disse hadde åtte negativ egenkapital - i praksis bunnskrapt kasse.

Det er bare utsiktene til mer statsstøtte som holder kreditorene i ro - og filmprodusentene i live.

Uten inntekter

To av de mest erfarne produsentene, Thomas Backström og Petter Borgli i Nordic Screen Production, har ikke fått støtte til noen nye prosjekter etter at de laget film og TV-serie av Anne Holt-bøkene «Salige er de som tørster» og «Blind gudinne».

De er først i disse dager ferdig med regnskapet fra i fjor, det tar tid å telle opp tapene. For uten statsstøtte har Nordic Screen knapt noen inntekter. Lønn henter de andre steder: Borgli jobber for Norsk Film AS og Backström som reklamefilmprodusent.

Borgli og Backström er ikke de eneste produsentveteranene som sliter:

Axel Helgeland ble slått knockout i vår og måtte kaste inn håndkleet etter at én filminnspilling gikk i vasken - Vibeke Løkkebergs «St. Hansnatten».

Og Petter Vennerød, som forsøkte å få Løkkebergs film på fote igjen og tidligere har produsert en lang rekke filmer, han drasser på bransjens kanskje største underskudd.

Men uansett hvor smarte og erfarne de er: Ingen norske filmprodusenter overlever uten statsstøtte.

Backström og Borgli er blant dem som tross alt har hatt noen filmsuksesser de seinere åra. De ble derfor invitert til årets Cannes-festival av bransjebladet Variety, og utpekt som et av de mest lovende produsentparene i verden.

- Men i Norge får vi ikke lov til å lage flere filmer, sier Thomas Backström.

Backström, og stadig flere med han, mener det er feil at støtten bare skal deles ut til konkrete filmprosjekter, etter innstilling fra dem som vokter pengesekkene til Norsk filminstitutt og Audiovisuelt Produksjonsfond:

- Hvis konsulentene bare liker brune sko, så blir det laget bare brune sko - eller bare venstresko, hvis konsulenten er enbeint.

Forandring

Og selv langt inn i Kulturdepartementet og Filminstitituttet har man nå innsett at filmbransjen ikke kan hinke videre på denne måten - med statsstøtten som krykke.

Departementet har bedt konsulentfirmaet Ernst & Young se om støtteordningene fungerer som de skal. Instituttets avdelingsdirektør Jan Erik Holst har allerede sagt at det gjør de ikke: Han vil gi filmmillionene som et driftstilskudd til de mest proffe produsentene, slik at de får sjansen til å jobbe langsiktig og selv avgjøre hvilke filmer de skal lage.

All forandring vil fryde Thomas Backström:

- Siden alt går til helvete i dag, må alt annet være bedre.