«Halvbroren» gjør ham hel-rik

Så langt har Lars Saabye Christensen (49) tjent nesten 8,6 millioner på salgssuksessen «Halvbroren» bare i Norge. Romanen selger fortsatt.

Det totale salgstallet har passert 226000 bøker i Norge. Bokklubben Nye Bøker og Dagens Bok har til sammen solgt 106000 eksemplarer av «Halvbroren». Bokhandlerne har langet 70000 eksemplarer over disk og pocketversjonen har passert 50000.

Forfatterinntektene fra salg gjennom bokklubbene beløper seg til 4,74 millioner. Bokhandelsalget har gitt 3,23 millioner og på salget av pocketversjonen har Lars Saabye Christensen tjent 600000 kroner. Samlet royalty for salg i Norge så langt er totalt 8564988 kroner.

Totalomsetningen av boka i Norge alene beløper seg til over 67 millioner. I høst utgis boka i en rekke andre land.

Albania, Island, Latvia, Italia, Spania, Tyskland, Polen, Storbritannia, Brasil, Finland, Sverige, Danmark, Nederland og USA blir nye salgsterritorier for «Halvbroren» i høst. I Cappelen er det stor spenning og optimisme knyttet til lanseringen i de ulike landene. Flere, deriblant USA, Storbritannia og Brasil, har omfattende boksalg og høye befolkningstall.