Halvdan og statskirka

VISER TIL HUMANETISK forbunds leder og hans inserat i Dagbladet 6.10. Som det klart fremgår av intervju med meg i samme avis, mener jeg jo at det på sikt, av prinsippielle grunner, bør gå mot et skille mellom kirke og stat. Jeg reiser for tiden rundt og spiller i kirker over hele landet, for å støtte de kreftene som ønsker å videreutvikle tanken om ei brei, inkluderende folkekirke, der folk uansett legning kan komme med tro og vantro, undring og tvil. Jeg, som sjøl er en tviler med katolsk bakgrunn og ikke medlem av statskirka, har gjennom flere års nærkontakt md miljøet i Bodø Domkirke blitt veldig glad i kirka slik den fungerer der. Med raushet, takhøyde og varme.

MITT HÅP er at langt flere mennesker skal få et mye mer bevisst forhold til kirka og ta disse fantastiske bygningene i bruk som de kulturhusene de er. Dette for å sikre dem for framtida til fellesskapets beste, og forhindre at en minoritet med smal, bokstavtro kristendomsforståelse skal få overta forvaltningen av denne rikdommen og slik gjøre Norge til et fattigere kulturland enn vi er. Jeg er jo også glad for at statskirka har vært der de siste årene, og sikret oss kvinnelige prester og biskoper, og nå ser ut til også å få en slutt på diskrimineringa av homofile. Jeg håper at alle som av en eller annen grunn er glade i kirka, er seg disse problemstillingene bevisst, når og hvis stat og kirke før eller siden skiller lag. I disse gamle veggan bor viI slekters gangSå mange sorga i disse vegganSå mange bønnaSå mye takknemlighetFørr levd liv, førr berga livSå mye håp og glede i disse vegganFørr det nye livetFørr barnedåp og konfirmasjonFørr bryllupsklokka over sommergrønn by helt ned til fjorden Så mye høytidSå mye stillhet Og førr tru og tvil, førr undring Og førr dem som ikke trurFørr alle vil vi gjøre døra høy