Halvdan og statskirken

SANGSKRIVER HALVDAN Sivertsen er på turné og opptrer i norske kirker. Han forteller til avisa Nordlys at valget av konsertstedene er hans bidrag til forsvaret av statskirken. Hans argumenter for å beholde statskirkeordningen er det lite å si på. Hva med å se på dette mer prinsipielt, Halvdan?Om Den norske kirke (Dnk) blir selvstendig og løsrevet fra staten regner jeg med at den tusenårige kulturen, musikk- og sangskatter og ritualer vil bli tatt vare på - både i de tusen hjem og i hundrevis av menigheter. Hvor åpen Dnk skal være over for tvilere og avvikere må være opp til menighetene å bestemme. I et demokrati er sikring av takhøyden i et trossamfunn verken et statlig ansvar eller en statlig oppgave. Det er en sak for medlemmene der. I Sverige skilte kirke og stat lag ved årtusenskiftet. Etter dette har ikke \'rettroende og fundamentalister\' tatt over den Svenska kyrkan. Snarere tvert om. Det problematiske med at en stat holder seg med sitt eget trossamfunn er at det setter politikere i stand til å bestemme både teologi og utnevne biskoper. Det evangelisk-lutherske trossamfunnet bør få være et selvstendig samfunn. En statskirkeordning skiller dessuten befolkningen i en A- og i en B-kategori. De innenfor og de utenfor. Dersom Halvdan aksepterer at stat og kirke er knyttet uløselig sammen i Norge, regner jeg med at han ikke har noe i mot at muslimske land lar stat og islam være ett? Ville han godta om politikere fikk makt over Den katolske kirken i Norge?

GRUNNLOVENS bestemmelser om statskirkeordningen sikrer at halvparten av enhver regjering består av medlemmer fra statens eget trossamfunn. Ordningen fører også til at minoritetsbarn hver dag blir stigmatisert av kristne formålsparagrafer i offentlige skoler og barnehager. I dag er Halvdan i selskap med Kystpartiet og Senterpartiet. Disse partiene vil at statskirkeordningen skal beholdes uansett. Selv mener jeg at staten skal være for alle og legge til rette for alle tros- og livssynssamfunn, men ikke slutte seg til noen av dem. Likeverd for livssyn er et godt motto. Men Halvdan behøver ikke lytte til meg. Han kan ta en prat med gitarkamerat Jan Eggum om dette spørsmålet. I Dagsavisen 25.5.05 ble han stilt følgende spørsmål: «Hvilken sak er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?» Eggum svarte: «Skill stat og kirke. Religionsutøvelse bør være en sak mellom utøverne, den gud de tror på og hans eller hennes presteskap, ikke med staten som arbeidsgiver.»