Halvgjort om Ronni

Ustrukturert og springende om en av Norges største gitarister.

BOK: Ronni Le Tekrø er definitivt en av Norges mest anerkjente og banebrytende gitarister, hardrockeren fra Toten har oppnådd det de fleste musikere drømmer om – å bli et forbilde for gitarspirer over hele verden.

Hadde Ronni vært amerikansk eller engelsk, ville det allerede vært flere biografier på markedet om ham. Og når han nå får sin første bok, signert VG-journalist Stein Østbø, har den ikke blitt så omfattende og dyptpløyende som den burde vært. Hovedproblemet med «Hekta» er at den er for ustrukturert og springende. Et eksempel: Når Østbø skriver om den første tida i TNT, da Dag Ingebrigtsen var vokalist, kommer han med et langt avsnitt om hvordan Ronni og Tony Harnell (som ennå ikke var med i bandet) laget låter sammen. I tillegg er det mange gjentakelser og enda flere halvkvedede anekdoter som heller burde vært strøket fra manuskriptet.

Dessuten er det brukt så få kilder at historien blir ganske ensidig. Og siden Ronnis mangeårige låtskriver- og TNT-kompanjong Tony Harnell valgte å trekke sine sitater fra boka, er det klart at det blir et svært hull i beretningen som ikke kan fylles på andre måter. Resultatet blir at «Hekta» får et klipp-og-lim-preg som strengt tatt ikke kler en moderne biografi. Og selv om Ronni Le Tekrø er svært åpen og ærlig, spesielt om røykevanene sine, klarer ikke Østbø helt å fange den store personligheten hans i teksten. Dette har blitt en halvgjort bok, uansett hvor helhjertet man måtte ha gått inn for den.