Halvhjertet Undset

DENNE VÅREN har Den Norske Bokklubben sendt ut romanen «Gymnadenia» av Sigrid Undset til sine medlemmer. Romanen kom ut i 1929 og er første bind i dobbeltromanen om forretningsmannen Paul Selmer. Andre bind, «Den brennende busk», kom i 1930. Handlingen i dobbeltromanen er lagt til årene rundt første verdenskrig, og motoren i historien er Pauls utvikling fra gutt til mann, men også fra ateist til katolsk kristen. Selv om de to bindene om Paul Selmer er to selvstendige romaner som i og for seg kan leses hver for seg og uavhengig av hverandre, hører de likevel nøye sammen, og de utgjør en meget velkomponert helhet. Det er derfor all grunn til å undres - og kanskje også fortvile - over at Den Norske Bokklubben bare gir ut det ene bindet av denne fortellingen, og foreløpig ikke har noen planer om å gi ut «Den brennende busk». En slik utgivelse kan aldri bli noe annet enn en torso. For det er i det andre bindet at det virkelige dramaet utfolder seg, både religiøst og følelsesmessig.

Fortellingen om Paul Selmer går langs to linjer: Det er en fortelling om hans tro og det er en fortelling om hans kjærlighetsliv.

PAULS VEI fra en intellektuell, luthersk likegyldighet og til en dyp og inderlig katolsk kristentro, har mange likhetspunkter med Sigrid Undsets egen prosess. Det er da også klare selvbiografiske trekk i denne skildringen. Likevel må en si at når Paul konverterer, er det først og fremst som resultat av en intellektuell tilegnelse av tro-en. Men han passer på å overholde de katolske reglene, og på å oppdra de to barna sine som katolikker.

Pauls ekteskap med Bjørg blir en blanding av farse og tragedie. På et tidspunkt flykter Bjørg fra Paul med en annen mann. Hun kommer tilbake, men er gravid med denne mannens barn. Så møter Paul Lucy igjen, og de gamle følelsene krever sin rett. Det topper seg i et dramatisk håndgemeng der Paul blir årsak til at Lucys voldelige ektemann dør. Også Lucy blir hardt skadet, men før hun dør, har hun og Paul en rørende - i god forstand! - samtale om det å bli frelst. Alt Lucy hørte i sitt strenge, pietistiske barndomshjem - «Lammets blod og sånn vet du» - vender nå tilbake, og hun klarer å gripe tak i det som er begynnelse og slutt for all kristendom: Guds nåde og tilgivelse. Det er banalt, men det er også basalt.

DA BØKENE KOM ut første gang, fikk de en blandet mottakelse. Flere kritikere oppfattet dem som katolsk propaganda. Men mange så også de litterære kvalitetene, ikke minst den vare og tragiske kjærlighetshistorien mellom Paul og Lucy. Undsets forlag Aschehoug ga dem ut i ett bind i 1996. Da hadde de ikke vært tilgjengelige siden tidlig på 1970-tallet. Det er derfor gledelig at fortellingen om Paul Selmer nå blir tilgjengelig for nye generasjoner lesere. Men de bør ha krav på å få del i hele fortellingen. Det er derfor all grunn til å utfordre Den Norske Bokklubben til så raskt som mulig å bestemme seg for at også «Den brennende busk» skal tilbys Bokklubbens medlemmer. Man er ikke tjent med at bare halvparten av denne sterke historien blir fortalt.