Solveig Horne svarer Marie Simonsens kritikk av ny lov. Foto: Hans Arne Vedlog  /  Dagbladet
Solveig Horne svarer Marie Simonsens kritikk av ny lov. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

DEBATT: Ny likestillings- og diskrimineringslov

Halvsannheter fra Simonsen

Marie Simonsen kommer 7. april med det som i beste fall kan kalles halvsannheter. Mye er også direkte feil.

Meninger

Det er ikke riktig at de fleste faginstanser var imot en felles diskrimineringslov. Et klart flertall av høringsinstansene, bl.a. LDO, har i to høringsrunder uttalt at de støtter tanken om en felles lov.

De fleste var altså prinsipielt for en samling, selv om mange var imot elementer i forslaget. Det var stort sett kvinneorganisasjoner, LO og Unio som på prinsipielt grunnlag var imot en felles lov.

Marie Simonsen villeder når hun sier at vi i dag har en unik likestillingslov. Likestillingsloven 1978 var på mange måter unik og banet vei, men denne ble opphevet i 2013. Likestillingsloven av 2013 er nesten helt identisk med de andre diskrimineringslovene.

Vi har nå tatt inn igjen presiseringer fra 1978-loven som mange har etterlyst når det gjelder graviditetsdiskriminering. Bestemmelser i dagens likestillingslov som særlig gjelder kjønnsdiskriminering, er videreført i den nye loven. Den nye loven har bl.a. bestemmelser om likelønn, kjønnsbalanse i offentlige utvalg og rettigheter ved foreldrepermisjon.

Marie Simonsen tar feil når hun sier at vi fjerner ombudets veiledning. Ombudet skal fortsatt ha en veiledningsfunksjon. Det er viktig for oss at ombudet som pådriver har tett kontakt med dem som utsettes for diskriminering.

Marie Simonsen ser ut til å glemme at offentlige høringer er til nettopp for at regjeringen skal få innspill. Regjeringen har valgt å lytte til gode innspill i høringen.

Vi foreslår å oppheve arbeidsgiveres redegjørelsesplikt, som uansett ikke er et likestillingsverktøy som fungerer i praksis. Vi innfører isteden en rekke styrkinger.

Vi gjør viktige grep på utdanningsområdet for å styrke diskrimineringsvernet, vi styrker aktivitetsplikten, vi utvider aldersdiskrimineringsforbudet, vi gjør viktige grep for å gjøre loven mer tydelig og brukervennlig og vi sørger samtidig for at loven skal ta hensyn til at alle grupper ikke møter akkurat de samme utfordringene.

Og sist, men ikke minst: Det er feil at lovforslaget gir en lavere standard. Derimot blir det et sterkere, tydeligere og mer rettferdig vern mot diskriminering.