Planer for bedre kapasitet: Med den nye barnehagen vil de eldste barnehagene bli avviklet. Dette vil øke den totale kvaliteten og samtidig øke kapasiteten og sikre barnehageplass til innflyttere, skriver Terje Halvorsen. Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Planer for bedre kapasitet: Med den nye barnehagen vil de eldste barnehagene bli avviklet. Dette vil øke den totale kvaliteten og samtidig øke kapasiteten og sikre barnehageplass til innflyttere, skriver Terje Halvorsen. Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpixVis mer

Hamar bruker 20 millioner mer på barnehage enn sammenlignbare kommuner

Det er bred politisk enighet om at driftsnivået må ned, og rådmannens oppgave er å legge fram et budsjett i balanse.

Meninger

Etter rådmannens forslag til budsjett for 2016 har en gruppe foreldre etablert facebookgruppen «Barnehageaksjonen Hamar». I et debattinnlegg i Dagbladet har initiativtakeren til aksjonen, Trine Fleischer Eng, beskrevet en situasjon som gir behov for noen kommentarer.

Fleischer Eng skriver at vi skal kutte 13 millioner i barnehagesektoren. Det er riktig at vi reduserer rammene med dette beløpet, men kun 1,65 millioner er reelle budsjettkutt som vil påvirke kvaliteten. Barnehagebudsjettet i Hamar er totalt på 200 millioner.

Tidligere i år vedtok politikerne i Hamar å nedlegge en av de eldre barnehagene for å realisere et nytt skolebygg. Vedtaket ble iverksatt i høst, og alle barna har fått plass i andre barnehager. Driftsutgiftene til den nedlagte barnehagen framkommer som en reduksjon på 3,4 millioner i neste års budsjett.

I 2017 åpner vi en ny 6-avdelingsbarnehage. Optimistisk hadde vi satset på at denne skulle være i drift fra 2016. Naturlig nok tas budsjetterte driftsutgifter på fem millioner ut av budsjettet for 2016.

Fleischer Eng har rett i at Hamar kommune har en anstrengt økonomi og må redusere driftsutgiftene. Analyser viser at vi har høyt driftsnivå på flere områder, blant annet bruker vi 20 millioner mer til barnehage enn sammenlignbare kommuner. Det er bred politisk enighet om at driftsnivået må ned, og rådmannens oppgave er å legge fram et budsjett i balanse. Ett budsjettiltak for 2016 er å endre prinsippene for barnehageinntaket. Ved å redusere muligheten for løpende inntak gjennom året kan vi oppnå en innsparing på totalt sju millioner. Rådmannen foreslår å redusere halvparten av dette, noe som betyr at vi fortsatt har noe ledig kapasitet og kan opprettholde en fleksibilitet.

Hamar kommune har stort fokus på kvalitet i barnehagen, og vi er glade for gode resultater både på brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Hamar var dessuten tidlig ute med full barnehagedekning. For å oppnå dette måtte vi ta i bruk bygg som ikke opprinnelig var barnehager. Et resultat er at vi i dag har flere barnehager som er små og uhensiktsmessige. Dette er bakgrunnen for å bygge ny 6-avdelingsbarnehage. Med den nye barnehagen vil de eldste barnehagene bli avviklet. Dette vil øke den totale kvaliteten og samtidig øke kapasiteten og sikre barnehageplass til innflyttere.

Hamar kommune har gjort store investeringer de siste årene, også disse med bred politisk enighet. Mange av investeringene gir bedre oppvekstvilkår for barn og unge, og ikke minst er de med på å gjøre Hamar enda mer attraktiv for nye innbyggere. Vi er stolte av at Hamar er den raskest voksende byen i Innlandet både når det gjelder innbyggere og arbeidsplasser.

Hamar er en attraktiv by og vil være en god kommune å bo i også i framtida!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.