Hamsun for ferskinger

- Boka egner seg nok best for dem fra 14 år og oppover. Jeg har forsøkt å få fram det ved Hamsun som jeg ville ha trukket fram overfor et voksent publikum også, innleder Rottem og eksemplifiserer:

- De kompliserte sidene ved Hamsuns karakter, nazismeproblematikken og især Hamsun som dikter. Jeg har lagt stor vekt på dette at dikteren er hans livs demon. Det er det som ligger i undertittelen. Hamsun blir spurt av Gabriel Langfeldt hva det å dikte er, og Hamsun svarer «guddommelig galskap». Når dikterdemonen kaller, må han følge den uansett hva han ellers er opptatt av, ideologisk og i sitt privatliv. Man kan ikke forstå Hamsun fullt ut uten å forstå dikteren Hamsun; de to er i mine øyne uatskillelige størrelser. Dette ville jeg ha lagt vekt på overfor voksne også, men nå har jeg naturligvis valgt en enklere tone, stil, språk og framstillingsform.

- Forteller du 14-åringer at de må ha en demon i seg for å bli store diktere? At det å være en stor dikter nærmest er å befinne seg i grenselandet mot irrasjonaliteten?

- Jeg bruker ikke de ordene, men det er nok mulig å lese tangerende synspunkter ut av boka. Jeg prøver ikke å romantisere eller mystifisere, men det er viktig å forstå at det er tale om en person som er til de grader besatt av tanken på å bli dikter. Når han blir det, kan han avvise at dikting betyr noe, men for personen Hamsun går diktingen foran alt.

- Dagens 14-åringer ble født nesten 40 år etter den annen verdenskrig og kan umulig ha det samme følelsesmessige forholdet til krigen og Hamsuns svik som foreldre- og besteforeldregenerasjonen. Har dette betydd noe når du søker å legge grunnlaget for en Hamsun-forståelse hos bokas unge målgruppe?

- Ja. På den måten at jeg har gitt opplysninger om nazisme, krigen og okkupasjonen som skulle gi grunnlag for å forstå hvor skuffet og rasende befolkningen ble over Hamsun. Men jeg forutsetter også at dagens 14-åringer vet hva nazisme er. Vi har tross alt en rimelig brukbar skole. Jeg prøver å få fram årsakene til at reaksjonene mot Hamsun ble så sterke etter krigen, så får leserne selv avgjøre om jeg har lyktes, sier Øystein Rottem.