Hamsun, Knut

Bibliografi:

 • En Fløjte lød i mit Blod (lyrikk) 2003
 • Den Gaadefulle (roman) 1877
 • Bjørger (roman) 1878
 • Fra det moderne Amerikas Aandsliv (essays) 1889
 • Sult (roman) 1890
 • Mysterier (roman) 1892
 • Redaktør Lynge (roman) 1893
 • Ny Jord (roman) 1893
 • Pan (roman) 1894
 • Ved Rigets port (drama) 1895
 • Livets Spil (drama) 1896
 • Siesta (noveller) 1897
 • Aftenrøde (drama) 1897
 • Victoria (roman) 1898
 • Munken Vendt (drama) 1902
 • I Æventyrland (reiseskildring) 1903
 • Dronning Tamara (drama) 1903
 • Kratskog (noveller) 1903
 • Det Vilde Kor (lyrikk) 1904
 • Sværmere (roman) 1904
 • Stridende Liv (noveller) 1905
 • Under Høststjernen (roman) 1906
 • Benoni (roman) 1908
 • Rosa (roman) 1908
 • En Vandrer spiller med Sordin (roman) 1909
 • Livet i Vold (drama) 1910
 • Den siste Glæde (roman) 1912
 • Børn av Tiden (roman) 1913
 • Segelfoss By (roman) 1915
 • Markens Grøde (roman) 1917
 • Konerne ved Vandposten (roman) 1920
 • Siste Kapitel (roman) 1923
 • Landstrykere (roman) 1927
 • August (roman) 1930
 • Men Livet lever (roman) 1933
 • Ringen sluttet (roman) 1936
 • Artikler (sakprosa) 1939
 • Paa gjengrodde Stier (selvbiografisk monolog) 1949
 • Knut Hamsun som han var (brev i utvalg) 1956, posthumt
 • Paa turné (kortprosa i utvalg) 1960, posthumt

  Se en mer detaljert bibliografi