SMÅTT SJOKKERT: Finalist i Diktkammeret og månedens poet i Skolekammeret heter Helge Sigurd Amdal Telnes og viser seg å være 14 år. Foto: Privat
SMÅTT SJOKKERT: Finalist i Diktkammeret og månedens poet i Skolekammeret heter Helge Sigurd Amdal Telnes og viser seg å være 14 år. Foto: PrivatVis mer

Han er den yngste finalisten i Diktkammeret noen sinne

- Eg er smått sjokkert, sier Helge (14), som òg er månedens elevpoet.

(Dagbladet): Poeten med det noe voksent klingende navnet Rolf Rinde er dobbeltfinalist — men ikke på vanlig vis, med to dikt i samme kammer: Nei, Rinde var utvalgt i finalen både i de voksnes forum, Diktkammeret, og i ungdommens Skolekammeret. Derfor fryktet juryen at han var en av de godt voksne som i blant forvirrer seg inn i Skolekammeret. 

Den gang ei.

Poeten viser seg nemlig å være 14 år. Helge Sigurd Amdal Telnes heter han, og som oss ble også han overrasket:

— Eg er kjempeglad for kåringa «månadens poet» på Skulekammeret, men smått sjokkert over å vere finalist på Diktkammeret. Det var utruleg moro!

Med rytmer fra trommene
Det er nemlig ikke lenge siden han skrev sitt første dikt.

— Tru det eller ei, men mine første dikt nokon gong skreiv eg for omtrent eit par månadar sidan, forteller han — og vi siterer den mål-bevisste poeten på nynorsk.

— Hvordan begynte det?

— Det byrja med eit poesiprosjekt i norsktimane på skulen. Me fekk i oppgåve å lage ei diktmappe med åtte dikt i. Desse fekk eg gode tilbakemeldingar på og far min råda meg til å sende nokon av dei inn på Skulekammeret. Og slik var eg i gong. Eg er med andre ord ein «fersk diktar».

- I begge diktene dine er det et transportmiddel: fly og bil. Jeg tenker på fart og framdrift. Er det typisk for deg, eller hva skriver du helst om?

— Fart og framdrift noko er ikkje noko eg medvitande vel å skrive om, og det var tilfeldig at dei to eg vart nominert med, inneheld transportmiddel. Tema i dikta mine kan vere alt mogleg. Eg skriv om det eg sansar og legg spesielt merke til i omgivnadane mine. 

— 
Hvordan begynner skrivinga?

- Mange av mine dikt startar med at eg plukkar opp eller finn på ei linje med god klang og rytme. Nokre gonger treng berre eit ord som eg likar godt. Då får eg lyst til å skrive eit dikt rundt det. Diktet «Flytande rammer»  er eit eksempel. Ordet «bomullsdottar» dukka opp i hovudet på meg og eg valte å kople det til ein samanheng. Andre gonger blir eg inspirert av forskjellige situasjonar eg er i.

— Du har også så flott rytme i disse diktene. Kan du si litt om hvordan du jobber med den?

— Rytmen kjem litt av seg sjølv, eigentleg. Det er ikkje slik at eg sit og teller stavingar på fingrane. Rytmen har eg nok fått inn i kroppen litt gratis på grunn av fritidsaktivitetane eg har vore med på. Eg har lenge drive med folkedans og slagverk. Dansen og tromminga har gjeve meg god rytme.

Han spiller trommer i et band kalt Plenum, som nylig deltok på UKM, i tillegg er fotball en sterk interesse. Og klubben? Det er Liverpool FC. 

I startfasen
Helge bor i Seljord i Telemark, går i niende klasse og skal snart begynne på videregående skole, mest sannsynlig studiespesialiserende linje på Kvitsund gymnas.

— Og hva tenker du om skrivinga, er det noe du ønsker å drive mer med?

— Sjølvsagt vil eg fortsetje med å skrive dikt. Poesi er svært morosamt. Eg er heilt i startfasen enno og ønskjer å suge til meg så mange gode råd som mogleg. Eg gler meg til å utvikle meg som diktar. 

— Når oppdaget du Skole- og Diktkammeret? 

- Far min, Bjørn Amdal, har vore aktiv på Diktkammeret i over ti år no. Han og systera mi, Svanhild Amdal Telnes, er to poetar eg ser opp til. Pappa og eg diskuterer ofte poesi saman. Eg har heilt sidan eg var liten hatt kjennskap til Diktkammeret, men det var først for ein månad sidan eg la ut mitt første dikt der sjølv.

— Hva tenkte du om å poste dikt begge steder, og hvorfor dette navnet, Rolf Rinde?

— Eg har forstått det slik at eg for meir kommentarar på DK enn på SK. Difor har eg også nytta meg av DK. Eg ville ikkje «avsløre» min sanne identitet på kammeret. Det er fint at ein kan poste dikt under pseudonym. Kvifor eg kallar meg akkurat «Rolf Rinde» er på grunn av klangen og lyden i namnet.

Vi gratulerer både Rolf Rinde og Helge Sigurd Amdal Telnes — med utnevnelser i to av to mulige forum! — med følgende jurybegrunnelse:

Himmel og bomullshav!
Når du flyr, og verden flyter under deg. Du legger bakhodet til puta, snur blikket mot venstre og ser hvor langt mennesket har kommet, hvor langt du har kommet. Alt er mulig. Verden ligger tusenvis av meter under deg, under bomullslaget som ligger mellom deg og den, og du vet at du har den for dine føtter. I den andre retningen: The sky?s the limit.

Det er en umiddelbar frihetsfølelse som melder seg ved lesningen av Rolf Rindes marsdikt. Det er noe med uendeligheten, med det flytende, som tiltaler oss, hvor grensene oppløses og vi vet vi er på vei, men ikke nøyaktig hvor eller hvordan, kanskje til og med ikke helt hvorfor. Men vent, vi er ikke de eneste som flyr der oppe over skyene. Også flyene får liv i Rindes univers. Og de flirer. Blunker de idet de passerer hverandre? Smiler de av oss, eller kiler det i magen deres også?

I likhet med Rindes andre finaledikt, «Rullande repetisjonar», har «Flytande rammer» en stram form. Kort og rytmisk. Her er ikke ett ord overflødig. Men gjennom disse få ordene og få linjene, og noen små blanklinjer til å trekke pusten i, oppstår en stor og visuell verden, en klode som snurrer rytmisk rundt.

For juryen,
Maria Børja

DIKT I DAGBLADET: Diktkammeret (startet 2001) er Dagbladets diktforum for skrivende i alle aldre.
Skolekammeret (startet 2003) er forumet for elever til og med videregående skole.
• Diktlærer Helge Torvund kommenterer utvalgte dikt i Diktkammeret, mens Kristian Rishøi har samme rolle i Skolekammeret. 
• Hver måned kårer juryen — som består av Torvund, Rishøi og Maria Børja — de beste diktene. Alle disse trykkes i Dagbladet (med forbehold om lengde). Én finalist fra hvert forum blir også kåret til månedens poet.
• Les også: Helge Torvunds leksjoner

DIKTKAMMERET I BOKFORM:
Mange kammerpoeter har etter hvert debutert i bokform, og det er laget tre bøker om og av kammerne:
«Diktkammeret. Å skriva poesi» av Helge Torvund (Samlaget 2001)
«Faen ta tyngdekrafta. Vinnere fra videregående» (Gyldendal 2008)
«Å våga seg ut i ord — Diktkammeret ti år»: jubileumsutgave (Samlaget 2011)