- Han forstod eller burde forstått

Lagmannsretten fant ingen formildende omstendigheter i saken mot Odd Nerdrum.

Dømt: Odd Nerdrum ble dømt til to år og ti måneder i fengsel i dag. Til høyre, forsvarer Pål Berg. FOTO: TORBJØRN BERG / DAGBLADET
Dømt: Odd Nerdrum ble dømt til to år og ti måneder i fengsel i dag. Til høyre, forsvarer Pål Berg. FOTO: TORBJØRN BERG / DAGBLADETVis mer

(Dagbladet): Odd Nerdrum ble i dag dømt til to år og ti måneder i fengsel for grovt skattesvik. Lagmannsretten har kommet fram til at Nerdrum bevisst har unnlatt å innberette inntekter på 13 853 000 kroner til skattemyndighetene mellom 1998 og 2002.

Lenger straff Straffen er hele ti måneder lenger enn det han ble dømt til i tingretten i fjor.

«Han forstod eller burde forstått at dette kunne gi skatte- eller avgiftsmessige fordeler for ham», står det i dommen.

I dommen legges det vekt på at Nerdrum og flere vitner, deriblant Nerdrums kone Turid Spildo, gjentatte ganger har endret forklaring under etterforskningen og de to rettsakene.

Skjulte penger med vilje Sentralt i saken står en bankboks i Østerrike der Nerdrum skal ha oppbevart 900 000 dollar. Nerdrum hevder pengene var et lån fra hans galleri i New York, i tilfelle erstatningskrav for bilder som ble malt med en type maling som begynte å renne.

Nerdrums forsvarer sa i retten at det forelå en muntlig avtale med galleriet om at pengene skulle oppbevares i bankboksen inntil faren for erstatningskrav var over.

Lagmannsretten fester ingen lit den forklaringen, og skriver i dommen at pengene var utbetalte inntekter fra Galleriet, som Nerdrum plasserte i bankboksen for å skjule de fra norske skattemyndigheter.

- Galleriet bidro Dommen gjengir også en mail fra Nerdrums galleri i 2007 som omtaler bankboksen, og retten mener at Galleriet har vært med på å hjelpe Nerdrum med å unndra inntekter.

«Brevet i ettertid fra galleriet i 2007 fremstår, slik lagmannsretten ser det, som et bidrag til å føre norske skattemyndigheter bak lyset.»

Ingen formildende omstendigheter Aktor i saken, politiadvokat Asbjørg Lykkjen, sa under ankesaken at påtalemyndigheten ikke kunne finne noen formildende omstendigheter i saken mot Nerdum, og la ned påstand om to år og ti måneders fengsel for Nerdrum.

Lagmansretten har heller ikke funnet formildende omstendigheter og skriver i dommen at skattesviket gjelder et betydelig beløp, og at det har foregått over fem år.

Selv om saken er over ti år gammel mener retten at det ikke er formildende fordi Nerdrum «konsekvent har søkt å tildekke de reelle forhold i opplysningene han eller hans hjelpere ga til ligningsmyndighetene».

I dommen fra tingretten i fjor ble det ansett som formildene at Nerdrum har tourettes syndrom, men dette er ikke nevnt i lagmannsrettens dom.

- Uskyldig dømt Nerdrum sa i dag, via sin forsvarer Pål Berg, at han mener han er uskyldig dømt.

- Nerdrum har det tungt. Dommen er feil og uforståelig, sa forsvareren til Dagbladet.

Skyldspørsmålet kan ikke ankes til Høyesterett, men forsvareren sier at de vurderer å anke straffeutmålingen og saksbehandlingen.

- Siste ord er ikke sagt i denne saken, sa forsvareren.