Han skapte et eget univers

Erik Bye

- Han var et av de varmeste og kjærligste menneskene jeg har møtt. Et stort og viktig smil i det norske landskapet er borte. Vi skal huske at det lå et stort alvor bak humoren hans; og han var en fin, seriøs billedkunstner, sier Erik Bye.

Han kom i kontakt med Kjell Aukrust gjennom NRK allerede på 50-tallet og utviklet et langt vennskap gjennom mange år.

- Jeg kjørte, underlig nok, forbi hjemmet hans julaften formiddag. Nå sender jeg mine tanker til Kari, de var en enhet.

Harald Heide-Steen jr.

- En gigant innen norsk humor er gått bort. Han var et skapende menneske på mange områder, ikke minst som billedkunstner. Personlig husker jeg ham som sjenerøs, snill og vennlig. Vi kunne snakke sammen om alt mulig rart!

Harald Heide-Steen jr. samarbeidet med Aukrust i filmen «Flåklypa Grand Prix» og flere radioinnslag. - Kjell etterlater seg et stort tomrom, men lever videre i alt han skapte. Og når han og Ivo Caprino møtes der oppe, kan vi vente oss mye morsomt.

Nils Aas

- Han har jo lagt igjen så mye. Som tegner har han laget noen poetiske stubber som blir stående. Han kan måles med de store eventyrtegnerne Werenskiold og Kittelsen, jeg er ikke redd for å si det.

Det var Nils Aas som laget skulpturen av Kjell Aukrust til hans 70-årsdag; den står ved Alvdal kirke. En kopi er plassert på Aukrustsenteret.

- Kjell Aukrust var et stort oppkomme, men hadde også sine stille stunder. Jeg minnes ham med glede og takknemlighet.

Dagfinn Grønoset

- Vi var nære venner i over 60 år og hadde god kontakt til det siste. Det er sårt og tungt at'n Kjell er borte. Du vet, han var en meget spesiell type. Han var omgitt av mye lys. Og lyset vil vi se, selv om Kjell er sloknet. Han var en folkekjær kunstner som etterlot seg mye!

Forfatteren og journalisten Dagfinn Grønoset i Elverum var sammen med Kjell Aukrust på mange reiser i inn- og utland.

- Hans mest spesielle trekk var den voldsomme fantasien. Han så ting andre ikke så!

Sissel Helliesen

- Han blir stående som den store norske tegneren de siste 50 år sammen med Chrix Dahl. Kjell Aukrust videreførte tradisjonen fra Erik Werenskiold med sine presise pennetegninger i det lille formatet, sier assisterende direktør Sissel Helliesen ved Nasjonalgalleriet.

Hun kom i nær kontakt med Aukrust i forbindelse med den store utstillingen i 1987, og framhever hans allsidighet som kunstner.

- Kjell Aukrusts talent som tegner, humorist og folkelivsskildrer var helt spesielt. Det beste han skapte vil bli stående i norsk kulturhistorie, sier Sissel Helliesen.

Toralv Maurstad

- I mine øyne er han av de mest originale kunstnere i Norge. Han malte landskaper, og plasserte mennesker og figurer i disse landskapene. Selv hadde jeg gleden av å være den saktmodige Ludvig...

Toralv Maurstad kjente også Kjell Aukrust gjennom felles venner, som Peder W. Cappelen, som var Aukrusts første forlegger.

- Sterkest i minnet står den rare blandingen av humor, varhet og finhet. Og så hadde han en utrolig glede av å leke. Vi bygde bilbaner og fant på de utroligste ting...

Finn Graff

- Som tegner utviklet han sin egen stil. Han var oppfinnsom, og påfunnene var morsomme. Slik var han også som menneske. Folk lå flate av latter når Aukrust fortalte sine historier. Men han behersket også den vare stemningen, den poetiske naturskildringen. Jeg må også framheve sansen for detaljene. Støvler og skibindinger... Det er riktig alt sammen.

Dagbladets tegner, Finn Graff, tilhører kunstnergenerasjonen etter Aukrust:

- Vi som driver i dette faget, blir jo kjent med hverandre. Kjell var alltid sjenerøs og hyggelig, alltid villig til å oppmuntre oss yngre.

Anders Heger

- Som forfatter var han usedvanlig inspirerende. Han var en multikunstner som skapte sitt eget litterære rom, sin egen sjanger. Som de helt største kunstnere gikk han ikke i andres spor, sier direktør Anders Heger i Cappelen, som var Kjell Aukrusts forlegger.

- Han var det lekende menneske, også i sin personlige væremåte. Det er ikke lett å plassere Kjell Aukrust litterært, fordi han var så unik. Han hadde det til felles med de helt store forfatterne at han så det store i det lille, framholder Heger, som mener at Kjell Aukrust beste hører hjemme blant de store eventyrfortellerne i slekt med P.Chr. Asbjørnsen.

Valgerd Svarstad Haugland

- Vi har mistet en stor og allsidig kunstner. Kjell Aukrust har gledet flere generasjoner, og det vil det han har skapt, fortsette med å gjøre. Fortellingene fra barndommen i Alvdal, sammen med figurene han skapte i ord og bilder, er blitt folkeeie og viktige deler av norsk kultur. Med humor, varme og burlesk fantasi har han fanget inn den norske folkesjela. Han skapte noe unikt, en helt egen og spesiell verden som vi kan kjenne oss igjen i og som har inspirert andre kunstnere.

Svein Borkhus, ordfører i Alvdal

- Ved Kjell Aukrusts bortgang står vi tilbake i takknemlighet over det han har skapt som forfatter, tegner, maler, oppfinner og humorist. Aukrust har bidratt sterkt til både alvdølers og andre nordøsterdølers sjøforståelse, og det på en måte som har gitt gjenklang i en hel nasjon. Uten Kjells fantasirike beretninger ville også Alvdal vært en utkant i manges bevissthet. Uten hans allsidige kunstneriske virke med alt fra vare og vakre skildringer i tekst og bilde til store opplevelser i form av storslåtte filmer og originale ballettforestillinger, ville Norge vært kulturelt fattigere. Som kunstner var Kjell Aukrust en ener som forfatter, tegner og maler - en av våre store både i kunstnerisk kvalitet og ved at han nådde svært mange i alle aldrer med sin kunst.