Han var en ekte havets helt

Jon Michelet berger en prosaisk krigsdagbok.

FRIVAKT: Maskinist Knut Nytun fra Florvåg på Askøy var blant de krigsseilerne som klarte seg godt også etter krigen. Han grunnla sitt eget firma, og døde 93 år gammel i 2005. Foto: FRA BOKA
FRIVAKT: Maskinist Knut Nytun fra Florvåg på Askøy var blant de krigsseilerne som klarte seg godt også etter krigen. Han grunnla sitt eget firma, og døde 93 år gammel i 2005. Foto: FRA BOKAVis mer

||| ANMELDELSE: Da andre verdenskrig brøt ut, hadde Norge over 30 000 sjøfolk, 24 000 ble krigsseilere i Nortraships flåte, 3734 ble drept.

De nakne tallene, som skjuler så mye oppofrelse og så mange menneskeskjebner, representerer vårt viktigste bidrag til seieren over den tyske krigsmakten.

Fem protokoller
I november 2009 mottok forfatteren og sjømannen Jon Michelet en e-post: Var han interessert i noen dagbøker nedtegnet av Knut Nytun, som reiste til sjøs i januar 1940? «Egentlig skulle han være vekke i 18 mnd., men han kom ikke hjem på 5 år og 10 mnd.»

Dagbøkene viste seg å være fem digre protokoller, en nitidig nedtegnelse av små og store hendelser fra 1940 til 1945, da Knut Nytun seilte som maskinist om bord i fire skip.

Han var en ekte havets helt

«Et absolutt unikt dokument fra krigen på havet. Jeg vet ikke om noen tilsvarende utførlig dagbok skrevet av noen norsk krigsseiler», kommenterer Michelet i forordet til det som nå er blitt et bokverk på 400 trykksider.

To krigsseilere
Jon Michelet utga i 2007 «Den siste krigsseileren», en velkomponert og dramatisk fortelling basert på et manus innlevert til Gyldendal fra eventyreren og krigsseileren Ingvald Wahl som reiste ut 17 år gammel, i 1937. Wahl var absolutt ingen søndagsskoleelev; han drakk, sloss og smuglet, ble bombet, torpedert og internert i militærfengsel.

Maskinist Knut Nytun i «En krigsseilers dagbok» er den diametrale motsetning. Mens Ingvald Wahl går rett inn på den første og beste sjappa, går Knut Nytun i sjømannskirken.

Robust og nøktern
Knut Nytuns historie som krigsseiler er preget av det jevne arbeidet på maskindørken, han beretter om stempelsjau i rom sjø, veivstenger som brekker, kulelagre som går varme, om vær og vind.

Han unngår, som ved et Herrens under, å bli truffet av ubåttorpedoer eller flybomber. Den mest dramatiske hendelsen er en flukt i åpen livbåt fra Algerie til Spania. Den robuste og nøkterne Knut Nytun kommer fysisk og psykisk uskadd gjennom krigen.

Styrke og svakhet
Paradoksalt nok blir denne styrken en svakhet i boka. Det blir i lengden rett og slett for kjedelig å lese mange av dagboksopptegneslene: «Søndag 5. februar traff jeg Samuel i kirken til avtalt tid (...). Han sier at det ser ut som det er en høyere makt som leder alt, og når tiden til å slutte livet ikke er inne, blir det på en eller annen måte en redning. Jeg er helt enig med ham.»

Selv når ubåtene angriper konvoien, er Knut Nytun lakonisk: «Onsdag 29. november ble det kastet en mengde dypvannsbomber. Særlig ved 20-tiden.»

På vei gjennom et minefelt går han til køys: «Jeg har for alle tilfelles skyld lagt frem litt mere klær enn vanlig, men jeg tror jeg vil gå og legge meg. Kl. er nå ca. 22.10.»

Michelet griper inn
Den drevne forfatteren Jon Michelet er selvsagt klar over denne mangelen på dramatikk og temperatur ikke holder til en bokutgivelse, og skyter med jevne mellomrom inn kommentarer og små frampekere som gjør at jeg igjen tar fatt på Nytuns opptegnelser med friskt mot: «Hvor skal Langanger? Hva skjer i Nord-Norge?»

Michelet, med solide kunnskaper om sjøfart og krigshistorie, har ellers lagt ned et stort arbeid i form av faktaopplysninger. Som kildegransker i ettertid vet han mer om konvoifartens historikk enn krigsseilrene som var underlagt strengt militært hemmelighold.

Oppriktig og ærlig
Dagboka er dessverre ikke et «epos om en sjømanns odyssé i Middelhavet og på Atlanterhavet», eller «den store sjømannsfortellingen fra verdenskrigen», som Michelet påstår i forordet, der han også mener at Nytun skriver i en slags sagastil.

STORT ARBEID: Jon Michelet har skrevet krigsseileren Knut Nytuns historie, basert på fem digre protokoller med sistnevntes nedtegnelser. Foto: LARS EIVIND BONES
STORT ARBEID: Jon Michelet har skrevet krigsseileren Knut Nytuns historie, basert på fem digre protokoller med sistnevntes nedtegnelser. Foto: LARS EIVIND BONES Vis mer

«En krigsseilers dagbok» er på sitt beste en oppriktig og ærlig dokumentasjon av krigens hverdag, skrevet helt uten litterære ambisjoner eller forsøk på dramaturgi og uten tanke på offentliggjøring.

Men nedtegnelsene viser ikke minst hvor godt orientert Knut Nytun var om krigens gang, der han lyttet til en sprakende radio ute i Atlanteren, og hvor lett han gjennomskuet nazipropagandaen. Han vaklet aldri i troen, og var en ekte havets helt, en av dem som virkelig var med på å vinne krigen.