Han vil remikse opphavsretten

Larry Lessig vs. underholdningsindustrien.

FEIL MANN Å YPPE MED: Lawrence Lessig er professor i rettsvitenskap ved Stanford-universitetet og ekspert på det såkalte «fair use»-prinsippet i amerikansk opphavsrett. Etter at plateselskapet Warner Music krevde at YouTube fjernet et videoopptak av et av hans foredrag, lover Lessig underholdningsindustrien prinsippkamp om framtidas opphavsrett. Foto: LESSIG.ORG
FEIL MANN Å YPPE MED: Lawrence Lessig er professor i rettsvitenskap ved Stanford-universitetet og ekspert på det såkalte «fair use»-prinsippet i amerikansk opphavsrett. Etter at plateselskapet Warner Music krevde at YouTube fjernet et videoopptak av et av hans foredrag, lover Lessig underholdningsindustrien prinsippkamp om framtidas opphavsrett. Foto: LESSIG.ORGVis mer

||| (Dagbladet.no): Er piratkopiering greit, bare piratene er gamle nok?

Det retoriske spørsmålet trengte seg på da Aftenposten og Dagbladet.no i fjor skrev hjertevarmt og rørende om de gamle på Paulus sykehjem i Oslo, som koste seg med rødvin og YouTube-klipp med Einar Rose, Leif Juster og Louis Armstrong på storskjerm.

Et på alle måter prisverdig tiltak, men jeg påtok meg rollen som gledesdreper ved å påpeke at de gamles nostalgiske lykkestund var muliggjort av en serie eklatante brudd på opphavsretten, ettersom de fleste videoene var lastet opp til YouTube ulovlig.

Beboerne på sykehjemmet hadde selvsagt ikke gjort noe galt ved å se på, og sto derfor ikke i fare for å måtte gå planken, eventuelt å bli dyttet utfor med rullatorer og rullestoler.

Historien viste likevel at dagens opphavsrettslovgivning, anvendt på en digital virkelighet den ikke er skrevet for, i prinsippet kan gjøre oss alle til pirater.

I FJOR rammet den en smårolling i bleier. Hjemmevideoen til en amerikansk småbarnsfamilie ble forsøkt fjernet fra YouTube med hjemmel i den omstridte Digital Millenium Copyright Act, fordi den vesle tassen som danset foran kameraet gjorde det til lyden av Princes «Let's Go Crazy» fra husets steroanlegg. Denslags kriminell virksomhet skulle ikke Prince og hans advokater ha noe av.

Forrige uke skjedde det igjen.

Plateselskapet Warner Music krevde at YouTube fjernet et videoopptak av et foredrag med jusprofessor Lawrence Lessig, der han viste korte utdrag fra såkalte «mashup»-videoer med klipp av opphavsrettsbeskyttet materiale, netttop i den hensikt å problematisere hvilke begrensninger opphavsretten skal kunne legge på denne typen kreativ viderebruk og remiksing av kultur.

Å utfordre Lessig, en av de ledende ekspertene på det såkalte «fair use»-prinsippet i amerikansk opphavsrett, er neppe det smarteste Warner har gjort.

Lessig er professor i rettsvitenskap ved Stanford-universitetet og grunnlegger av Creative Commons, en ideell organisasjon som jobber for å øke antallet åndsverk som alle lovlig kan dele med andre og bygge videre på, ved å utarbeide en rekke lisenser som opphavsmenn kan bruke fritt på sine verk. Creative Commons-lisenser gir rettighetshaveren muligheten til å si fra seg enkelte av de beskyttelsene åndsverksloven gir under bestemte vilkår. Lessig siste bok, «Remix», kan du laste ned i gratis i PDF-format under en Creative Commons-lisens her.

DRAKAMPEN mellom rettighetshavere og nettaktører som YouTube om betalingsmodeller går sin skjeve og langsomme gang. På sikt vil den gi nye modeller som gjør det enklere for alle å dele og konsumerere kultur på nettet.

Men hvem skal reparere selve opphavsretten?

Lessig vil remikse den, kan man kanskje si. Han mener åndsverkslovgivningen trenger modernisering og tilpasning til nettsamfunnets delingskultur, men er ikke motstander av den som prinsipp.

I boka «Free Culture» skriver han tvert imot at en kultur der skaperne av kulturen ikke får betalt, er anarki, ikke frihet.

DET VIL NOK de fleste si seg enige i - også relativt mange i fildelernes rekker. En undersøkelse i regi av den svenske rettighetsorganisasjonen Stim (som tilsvarer norske Tono), viste et klart flertall av aktive fildelere sa seg villige til å betale for musikken - vel å merke om de fikk forsette å dele den fritt.

Om vi noen gang kommer dit at delingskulturen på nettet kan blomstre, mens opphavsmenn og kunstnere får betalt? Lessig og netthoder verden over håper og tror det, men slett ikke alle er enige.

I mellomtida kunne det kanskje være et delmål å gjøre det mulig for de gamle på Paulus sykehjem å se Leif Juster på YouTube uten at loven brytes.

Følg Jan Omdahl på Twitter: Twitter.com/janomdahl