Han vil ta fiske-fuskerne

- En ukultur sprer seg som gift i norsk fiskerinæring. Det er Norges renommé som fiskerinasjon som står på spill, sier Fiskeridirektoratets Arne Luther, mannen som jakter på norske fiskefuskere.

TROMSØ (Dagbladet): I valget mellom et ubetalt avdrag til Statens Fiskarbank og litt triksing velger mange feil. Summen blir økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet ingen i dag vet det eksakte omfanget av.

- Ikke alle har ureint mel i posen. Men altfor mange driver på kanten av og over grensen for det lovlige. Vi mener å kunne dokumentere at lovbrudd er et økende problem, sier Luther til Dagbladet.

I hele 36 år har han vært ansatt i Fiskeridirektoratet for å avsløre juksemakerne i fiskerinæringa. Han har tidligere - ved hjelp av Økokrim - sendt folk i fengsel for avansert fiskefusk. Han har tatt folk på fersken mens de var i ferd med å brenne «svartboka» i peisen på kontoret. Knapt noen har bedre oversikt over det som foregår på havet og kaia enn den mangeårige regiondirektøren i Tromsø. Han er de grådige fiskefuskernes mest innbitte fiende. Og nå roper han et alvorlig varsku: Det må renses opp i Fiskeri-Norge før det er for seint.

HAN MENER DET er nødvendig med kraftig lut for å stanse kriminaliteten. Her er tiltakene han mener må iverksettes umiddelbart:

  • Statlige inspektører om bord på norske trålere.
  • Forbud mot landing av fisk om natta. Mange lovbrudd skjer i ly av mørket.
  • Høyere bøtenivå og strengere straffer. Det er et språk som blir forstått.
  • Et «Checkpoint Charlie» nord for 62. breddegrad. I dag blir fisk som er tatt i nord, ofte meldt inn i Sør-Norge.
  • Mer kontrollressurser til politi og kystvakt.
  • Inndraging av lisens og fiskerettigheter for grove kvoteovertramp.
  • Alle båter må ha meldeplikt til myndighetene før de leverer fisk.
  • Ta i bruk helikoptere og hurtiggående båter for å avsløre svindel.

- I DAG HAR JEG inntrykk av at folk ofte vet når vi er underveis for å gjennomføre kontroll. Vi trenger derfor å styrke overraskelsesmomentet i vårt arbeid, sier Luther.

Dagbladet var i går i kontakt med flere fiskekjøpere langs norskekysten. Samtlige bekrefter at svindel er blitt dagligdags. Enkelte beskriver næringa som et «anarki», der aktørene sager over den greina de sitter på ved å ødelegge sitt eget livsgrunnlag.

- Det blir verre og verre å drive på ærlig vis. Alle kjenner situasjonen, nå må det ryddes opp i en elendighet som myndighetene for lengst burde grepet fatt i, sier fiskekjøper Bernt Hansen ved B. Hansen Eftf. AS på Sommarøy utenfor Tromsø.

Hver eneste dag blir Fiskeridirektoratet kontaktet av fiskere og fiskekjøpere som rapporter om omfattende lovbrudd: svartsalg av fisk, brudd på reguleringsbestemmelser, ulovlig utkast og dumping av småfisk, fiske i avstengte områder, juks med vekt og omskriving av fiskeslag, fisk som losses rett i trailere uten å bli registrert.

- Jeg har ingen grunn til å tro at disse menneskene ikke snakker sant. Vi må ikke havne der at de som svindler, er de som overlever. Og de ærlige bukker under. Det vil være en ulykke for Norge, sier Luther.

HITTIL I ÅR ER 125 fiskefusksaker registrert hos statsadvokaten i Tromsø. Aldri før er det begått flere lovbrudd. Kystvakta hadde ved utgangen av oktober avslørt like mange brudd på fangstbestemmelsene som i hele 1999. Statistikken til havs viser dessuten at norske båter står bak de fleste og verste overtrampene.

En ting er når og hvordan fisken bringes i land, en annen sak er hva som skjer når fisken tas opp av havet. På et stort hav er kontrollørene ofte veldig langt unna.

- Vi har ikke oversikt over eller kontroll med det som kommer opp av havet. Vi får utallige rapporter om store mengder småfisk som blir borte underveis og som ingen seinere kan gjøre rede for, sier Luther.

I går var Dagbladet i kontakt med en fisker fra en by på Vestlandet. I mer enn ti år har han reist på trålere for en rekke rederier. Seinest for en måned siden var han igjen på tokt i Barentshavet.

- Vi dumpet 60 prosent av fisken og blokkerte sorteringsrista. Mengder av småfisk gikk tapt. I dag er kvotene så lave at trålerne kan legges ved kai hvis det ikke fiskes ulovlig. Overkapasiteten er enorm, sier han.

I frykt for å miste jobben tør han ikke stå fram med navn. Men han forteller at lovbruddene er mange og kontrollen mangelfull. Videre hevder han at mannskapet har fått betalt for å ikke fortelle om kriminaliteten.

- DETTE VET VI IKKE NOE OM. Jeg må tilbakevise at vi ber våre ansatte gå til havs for å bryte loven. Likevel ser jeg ikke bort fra at det forekommer ulovligheter og at fristelsen blir større når kvotene er lave, sier fiskebåtreder Jens Petter Kraknes i Tromsø.

Han er nestleder i Fiskebåtredernes Forbund og formann i Nord-Norges Rederiforening.

- Dersom en av våre blir tatt for grove lovbrudd, så tar vi ikke denne personen under vingene, tilføyer han.

Fiskeriminister Otto Gregussen er sjokkert over rapportene om systematisk juks i næringa han har det øverste ansvaret for.

- Dersom dette er virkeligheten, er det en skandale. Jeg har hele tida trodd at vi hadde en næring som var opptatt av langsiktighet. Det tror jeg fortsatt, men dersom vi nå ser overflaten av et omfattende fiskefusk, må vi angripe det med styrket kontroll, sier Gregussen til NRK Troms.