Hanekamp

Filmbransjen har kartlagt at offentlige midler fordeles ulikt mellom kjønnene i bransjen. Regelen er at det ikke går an å stille de samme likestillingskrav til film som til andre virksomheter. På den annen side ser vi at alminnelige næringslivskrav til effektivitet og lave kostnader i aller høyeste grad gjelder filmproduksjoner. Storfilmen om Kautokeino-opprøret er besluttet flyttet fra selve åstedet Kautokeino til bygda Målselv, 50 mil unna. Nå står to av Kautokeinos store sønner mot hverandre.

Filmens regissør, Nils Gaup, synes ikke Kautokeino har de fasiliteter som trengs for legge filminnspillingen hit. Co-produsent Nils Thomas Utsi er forbanna og truer med rettssak. Det står mellom forretningsmessige vurderinger og kunstnerisk autentisitet, slik det går fram av reportasjen i Dagbladet fredag. Tenk om filmbransjens kvinner turde presentere sine krav med samme innbitte overbevisning?