REAGERER: Hanne Ringstad mener det er feil at en tilfeldig organist skal bestemme over musikken i morens begravelse. Foto: privat
REAGERER: Hanne Ringstad mener det er feil at en tilfeldig organist skal bestemme over musikken i morens begravelse. Foto: privatVis mer

Hannes mor hadde to ønsker til begravelsen, men blir nektet av kirka

- Det er nesten ikke til å tro.

(Dagbladet): Hanne Ringstad fikk nei fra Sørum kirke da hun ønsket at to av morens favorittsanger skulle spilles i begravelsen hennes. Det var Romerikes Blad som først omtalte saken i går.

- Mor var veldig glad i Josh Grobans «You Raise Me Up» og «Liten Fuggel» med Vamp, og jeg vet at hun ønsket disse sangene spilt i sin egen begravelse. Men det sier altså kirken nei til. De har ingen problemer med sangene som sådan, men bare hvis de blir framført live i kirken. Det er nesten ikke til å tro! sier Ringstad til Romerikes Blad.

Til Dagbladet forklarer Ringstad at hun nylig var i en begravelse der hun reagerte på at Åge Aleksandersens «Lys og varme» ble fremført på orgel med en solist.

- For meg var det en dårlig opplevelse. Derfor bestemte jeg meg for at det ikke skulle skje i min mors begravelse.

BLIR IKKE Å HØRE: Hanne Ringstad må leie inn levende musikk, ikke CD-avspilling, om hun vil høre Josh Grobans versjon av «You Raise Me Up» i morens begravelse. Foto: NTB Scanpix
BLIR IKKE Å HØRE: Hanne Ringstad må leie inn levende musikk, ikke CD-avspilling, om hun vil høre Josh Grobans versjon av «You Raise Me Up» i morens begravelse. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Ekstra belastning

Ringstad mener det må være opp til de pårørende å velge musikken.

- Det er merkelig at en organist skal bestemme hvordan min mors begravelse skal være.

Hun kaller det overformynderi at kirken skal sette seg til doms over folks musikkønsker. Etter at hun gikk ut med kritikken har hun fått overveldende respons, spesielt på Facebook.

- Det har vært en fantastisk støtte, og reaksjoner fra mennesker som har opplevd det samme. Det er mange som ikke har hatt krefter til å ta tak i det når de står midt oppe i et dødsfall, sier Ringstad, som beskriver situasjonen som en ekstra belastning i den tunge tida.

Ulik praksis

Hovedtillitsvalgt for kantorer i Oslo, Olav Rune Bastrup, mener det prinsipielt skal brukes levende musikk og ikke innspilt musikk i begravelser.

- Men det er håpløst med ulik praksis fra sted til sted. Det ender med at noen oppfattes som snille, andre strenge, sier han til Dagbladet.

LIVE: Også Vamp må spilles live. Foto: NTB Scanpix
LIVE: Også Vamp må spilles live. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Bastrups erfaring er at noen organister jenker seg lettere enn andre.

- Det er rom for å diskutere, det er organister som er lydhøre for innspill og de som er mer prinsippfaste. Jeg mener det er upassende å krangle med pårørende hvis man ikke kommer til enighet.

Organist i Sørum kirke, Jan Erik Stensrud, forsvarer sin beslutning om ikke å tillate originalversjoner fra CD i Rønnaug Ringstads begravelse.

Han mener musikk på boks bryter med begravelsesseremoniens øvrige innhold, og sier at han strekker seg langt for å imøtekomme pårørendes ønsker.

- Jeg sa ja, men til å fremføre sangene levende. Det er ingenting ved en CD-avspilling som gir seremonien det løftet en liveframføring innebærer, sier han til Romerikes Blad.

Kirkens ansvar

Bastrup kritiserer kirkens retningslinjer.

- De burde vært tydeligere, slik at den enkelte organist slapp å ta ansvar for dette. Kirkerådet har forsømt sitt ansvar.

Avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes ved Avdeling for menighetsutveksling i Den Norske Kirke mener at kirken har klare nok føringer. Selv om det er levende musikk som i utgangspunktet er ønskelig, åpnes det for å finne gode løsninger der synspunktene måtte sprike.

- Jeg vil ikke uttale meg om denne konkrete saken. Men generelt handler dette både om hva som skal spilles og om musikken skal fremføres live eller ikke.

Wirgenes sier at det ikke er mange gangene at uenigheten ikke lar seg løse.

- Det skjer, dessverre. Men gjennom dialog kommer man som oftest fram til enighet lokalt. Man bør ha en imøtekommende holdning overfor pårørende i slike saker.

Tolkes forskjellig

Direktør i Virke Gravferd, Gunnar Hammersmark, vil ikke at kirken skal endre sine ritualer. Men han utfordrer kirken til å komme til en felles forståelse som gjelder uansett hvor man sokner til.

- Det er prest og organist i den enkelte kirke som skal godkjenne seremonien. Det er ikke gjort noen feil dersom et verk nektes fremført. Problemet er at retningslinjer tolkes forskjellig, og dette kan for de pårørende oppleves om sårt.

Hammersmark oppfordrer til en felles, raus tolkning fra kirkens side.

I Follo prosti har prester, begravelsesbyråer og kirkemusikere gått sammen om en brosjyre til de pårørende. Der står det blant annet om bruk av ferdig innspilt musikk:

«Kirkens ordning legger imidlertid vekt på at det skal være levende musikk. Enhver gravferd er en spesiell begivenhet, en engangshandling, hvor alt skjer her og nå. Dette gjelder også musikken. Musikk er kunst som skapes i øyeblikket. En levende fremføring av et musikkstykke har i denne sammenheng større verdi og kan ikke sidestilles med en fremføring som er mangfoldiggjort og som kan gjentas elektronisk et ubegrenset antall ganger. I slike tilfeller vil det som regel være mulig å komme fram til en løsning likevel: Den musikken som man kjenner fra opptak, kan ofte fremføres levende med godt resultat. Også her er dialogen med kirkemusikeren sentral.»

Mer ferdiginnspilt musikk

Wirgenes sin erfaring er at det de senere årene oftere har kommet ønsker om bruk av ferdiginnspilt musikk i begravelser.

- Men det dreier seg ikke om noen voldsom økning.

I en artikkel i bladet Musikkultur forteller administrerende direktør Jan Willy Løken i Jølstad begravelsesbyrå i Oslo at deres byråer har gått til innkjøp av portable lydanlegg som fraktes med til seremonier ved behov.

- Kantorene opplever nok en reell konkurranse fra ferdiginnspilt musikk, men våre tall fra siste del av 2016 viser at levende musikk brukes i nær 97 prosent av seremoniene. Innspilt musikk velges særlig når pårørende vil ha et bestemt lydbilde, akkurat det de er vant til, og med den artisten de har hørt i opptak, sier han.

Sine klager til tross, Ringstad har altså fortsatt ikke fått tillatelse til å spille av morens favorittlåter fra CD - men sier til Dagbladet at hun ikke har tenkt å gi seg.

- Jeg har ikke kommet noen vei, så vi har krøpet til korset og leid inn en profesjonell sanger. Men siste ord er ikke sagt fra min side.