Hans Jæger

Selger unikt Jæger-manus

  • Født 1854, død 1910.
  • Forfatter og midtpunkt for Kristiania-bohemen.
  • Fikk stor betydning for blant andre Edvard Munch.
  • Dobbeltromanen «Fra Kristiania-Bohjmen» ble beslaglagt ved utgivelsen i 1885, og Jæger dømt «for utbredelse av utuktige skrifter».
  • Mistet sin stilling som stortingsreferent og dro til Paris hvor han utga de tre selvbiografiske romanene «Syk kjærlihet», «Bekjendelser» og «Fængsel og Fortvilelse».
  • «Anarkiets bibel» fra 1906 ble hans siste bok.