Hansen, Halvdan Magnus

Bibliografi:

• Bakken i Lysefjorden. Historia om eit fjellfolk (sakprosa) 2000

• Eg vandra som kjentmann på jorda. Antonio Vivaldi 1678-1741 (dikt) 2000

• Utan å ta metermålet fram (dikt) 1998

• Lysefjorden - en kulturhistorisk reise (m/ Njål Tjeltveit) 1994