Håp for Lindberg?

Europakommisjonens vedtak om å henvise saken fra avisa Tromsø til Europadomstolen er en viktig milepæl for ytringsfrihetens utvikling i Norge. Det er godt håp om at domstolen avsier en korresponderende dom.

Hvis Tromsø blir frikjent for å ha offentliggjort selfangstinspektør Odd F. Lindbergs omstridte rapport fra Vestisen, vil det utvilsomt påvirke lovgivning og rettspraksis i positiv retning for større frihet til å ytre seg i Norge.

Det kan påskynde unnfallende norske regjeringer til å inkorporere EMK i norsk rett. Nå er det bare Irland og Norge som ikke har gjort det.

  • Dommene i de andre selfangstsakene der norske aviser og norske og svenske tv-selskaper er dømt eller frikjent for injurier mot selfangerne på skuta «Harmoni», er for de flestes vedkommende rettskraftige.
  • Og her er vi ved neste fase i selfangstsakene. Lindberg ble dømt i Sarpsborg byrett til å betale erstatning til selfangerne. Beløpet er nå på en halv million kroner, og selfangerne har bedt den svenske kronofogden ta beslag i Lindbergs eiendom i Sverige, hvis han har noen. Dette har lagmannsretten i Gøteborg gitt selfangerne medhold i, men saken er anket til høyesterett der den kommer opp seinere i høst.
  • Der vil det blant annet bli spurt om hvorvidt lagmannsretten tok tilstrekkelig hensyn til den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10 om ytringsfrihet, som altså er en del av svensk lov. Går H(ogsta Domstolens avgjørelse i Lindbergs favør, er det ikke bare en seier for ham, men en liten hilsen fra svensk til norsk rett, ved siden av at dette også vil varsle lysere tider for ytringsfriheten i Norge.
  • Det kunne også bli en oppfordring til det norske samfunnet om å gi plass til urokråker som Odd F. Lindberg og familien hans. Han er for lengst utropt til martyr i Sverige, Danmark, Tyskland og andre steder.

Men det står en sak igjen, og den angår den og de som har måttet lide overlast, tort og svie på grunn av mangel på norsk ytringsfrihet og det norske samfunnets manglende toleranse og vilje til å gi dem normale menneskerettigheter. Det er Lindberg selv og hans familie som ble drevet ut av landet. Det sørget ikke bare rettspraksis, men norsk forvaltning, den norske regjering og norsk opinion for. Dette er en skam for det norske samfunnet.