Håp for sint pappa

Ikke akkurat politisk korrekt.

BOK: Denne boka er rettet mot familier som har et voldsproblem innenfor husets skjulende vegger. Boka føyer seg inn i ei rekke barnebøker fra Gro Dahles hånd som setter kunstnerisk form på psykologiske problemstillinger.

Med illustratør Svein Nyhus ved Gro Dahles side er det et sterkt tospann som drar prosjektet. Store, sterke pappa har en sint mann inni seg som uten forvarsel tar makten fra ham. Da må mamma pleie de såre hendene hans dagen derpå. Boj må være stille, ikke fortelle. Det er smertefullt og opprivende å lese - og se bilder av - hvordan gutten Boj lider under pappas terror. Et psykologisk fagmiljø har tatt initiativ til boka.

Mange vil peke på at myter og eventyr har en terapeutisk funksjon for sjel og psyke. For hva betyr det å drepe dragen, hogge hodene av trollet? Dahle kombinerer elementer fra eventyrets fantasi- og billedrikdom med et uttrykk som kommuniserer på et mer bevisst og problemidentifiserende plan.

En kan si at hun oversetter psykologisk diagnostikk nokså direkte til et poetisk og egenartet språk. Hun lykkes godt med å få dette utfordrende prosjektet til å leve innenfor rammen av en fortelling for barn. Bare i et mindre parti truer psykologien med å fortrenge Dahles diktende evne.

Nyhus er mykere i linjene enn tidligere, en spennende utvikling som passer denne historien svært godt. Med runde former tegner han en både svak og skremmende farsfigur og en gripende Boj.

Nyhus opererer med stor selvtillit, og de ekspressive dobbeltsidige oppslagene forteller om et tett samarbeid mellom forfatter og illustratør. Den sterke virkemiddelbruken i ord og bilder forsvares ved at boka har en handlingsrettet utgang full av håp.