Håp om tuberkulosevaksine?

VAKSINER: Regjeringen har tatt et prisverdig initiativ for å støtte GAVI, det globale vaksineinitiativet. Vaksinering er et viktig bidrag i kampen mot sykdommer, men Stoltenbergs kronikk i Dagbladet 5.12 om satsingen er litt upresis på et par viktige punkter.Statsministeren håper på en vaksine mot tuberkulosen i Nordvest-Russland, som jo har en ekstremt høy forekomst av spesielt motstandsdyktige tuberkulosebakterier. Siden dagens BCG-vaksine ikke er særlig effektiv mot «vanlig» tuberkulose og ikke beskytter mot de nye typene motstandsdyktige basiller som har spredd seg der de siste 10 årene, er det viktig at nye mulige vaksiner testes mot disse spesielle bakterietypene, mener en av de fremste ekspertene på området, prof. Gunnar Bjune ved Universitetet i Oslo.GAVIs vaksineutviklingsarbeid innbefatter ikke tuberkulosevaksine, slik det kan tolkes av Stoltenbergs kronikk. Dette arbeidet ble nemlig overlatt til et internasjonalt partnerskap for tuberkulose, Stop TB. Dette er det mest velfungerende av alle de som arbeider for å nå FNs tusenårsmål for tuberkulose, malaria og aids. Norge, og LHL, er aktive i partnerskapet. Problemet for Stop TB er at de mangler penger til å gjennomføre vaksineutviklingen. I påvente av at noen er villig til å investere i en tuberkulosevaksine satser Stop TB på å utvikle nye medisiner. Den nyeste tuberkulosemedisinen i primærbehandling av tuberkulose er snart 40 år gammel, så det er på høy tid.

VI HÅPER NÅ statsministeren kan fortelle hvordan regjeringen vil støtte finansieringen av arbeidet for å utvikle tuberkulosevaksiner. En styrket innsats i kampen mot tuberkulose bør være en naturlig del av regjeringens fattigdomssatsing. Norge var jo i sin tid med på å utvikle den modellen som benyttes verden over for å bekjempe tuberkulosen. Stoltenberg I regjeringen styrket kampen mot tuberkulosen med 100 millioner. Dette ble dessverre ikke fulgt opp av regjeringen Bondevik.Nordvest-Russlands problemer med multiresistent tuberkulose er meget alvorlig. LHL er derfor svært glad for at Stortinget har bedt regjeringen støtte kjøp av medisiner til de pasientene som ikke har tilbud om behandling. Dermed kan smittespredningen av denne livsfarlige bakterievarianten stanses. Å forebygge smittespredning ved å behandle tuberkulosesyke med effektive medisiner er i øyeblikket den beste måten å unngå at barn blir smittet og senere syke. Behandling er vår beste mulighet til å stanse epidemier - mens vi venter på at noen virkelig satser på utvikling av tuberkulosevaksine!