- Håper på respekt og kjærlighet

- Tatt i betraktning hans langvarige alkoholmisbruk er det ingen fremmed tanke at Jens kunne hatt en dødelig sykdom. Vi visste vel at livet ikke kunne bli så langt.

Legene trodde Bjørneboe skulle dø

Jens Bjørneboes hustru, Tone Bjørneboe, sier at alle som sto ham nær det siste året, visste at han var syk.

- Men han ønsket ikke hjelp, og vi kunne ikke hjelpe. Vi måtte bare stå der og se på, maktesløse. Det er jo felles for mange misbrukere, det, at de i perioder ofte snakker om sine lidelser, og at de like ofte rømmer fra dem.

Tone Bjørneboe sier at hun ikke har lest det nye manuskriptet.

- Men jeg har forstått at Sven Kærup Bjørneboe ikke ønsker å skape nye myter. Vi vet at Jens var sterk, jeg vil si, i all sin tydelighet. Han ble lagt merke til uansett hva han gjorde. Vi vet hvordan han døde, det er ingen hemmelighet. Ved å se på fotografier fra hans siste år tror jeg at alle som tenker og føler, også forstår - forstår at han åpenbart var syk.

- Og apropos fotografier, sier Tone Bjørneboe, - bildet på bokomslaget er et tidlig portrett av Jens, et foto jeg tok i Italia. Dette er faktisk alt jeg vet om Sven Kærups bok. Jeg håper, og regner med, at den er skrevet i respekt og kjærlighet til Jens. Jeg har tillit til det, sier Tone Bjørneboe.