Håpløs Hagen

FRP-LEDER Carl I. Hagen har startet valgkampen, og kommer nå med velkjente forsøk på å nøre opp under fordommer, nå med et ynkelig utspill mot samene i Dagbladet 21.06.05. Han bruker begreper som «samisk fundamentalisme» og angriper særskilt sametingspresidenten og undertegnede. Hagen er livredd for samisk innflytelse. Partiet stemte som kjent i mot Finnmarksloven og vil også legge ned Sametinget. Hagen fabulerer om at «dere samer» er personer som undertegnede som ikke feirer 17. mai fordi jeg angivelig mener dagen er «halvfacistisk» og at jeg vil innføre Finnmarksloven i fylker med samisk befolkning. Dette er tøv. Jeg har uttalt meg om at markeringen av unionsoppløsningen 7. juni har trekk av en «halv-fascistisk» feiring - fordi ingen stiller spørsmål ved medaljens bakside. Ordvalget var en spissformulering jeg senere har beklaget. Men feiringen er en påminnelse om bitterhet blant mange samer, som ble utsatt for en ekstrem fornorskningspolitikk.Unionsoppløsningen ga den nye nasjonen et sterkt behov for å bygge opp egen identitet. Dette fikk negative konsekvenser for samene og andre minoriteter. Nasjonsbyggingeen skjøt fart i 1905 og holdt seg til 1970-årene. Eksempelvis ble de samiske grenselosene i Tysfjord beskyldt for landssvik og tyveri etter å ha hjulpet ca 3.000 flyktninger under andre verdenskrig over til friheten i vårt naboland. De norske myndighetenes behandling av grenselosene etter andre verdenskrig er etterkrigshistoriens svarteste skamplett. Beskyldningene står ved lag i dag, og jeg vil at det offisielle Norge skal beklage dette snarest. Men selv ikke her forholder Frp-lederen seg til fakta. Hvordan kan da Hagen kalle dette samisk fundamentalisme?At jeg angivelig ønsker Finnmarksloven i store deler av landet, er skremselspropaganda uten rot i virkeligheten. Frp tar ikke innover seg grunnleggende menneskerettigheter på alvor. Hagens innlegg er utvilsomt et valgkamp-utspill for å sanke stemmer ved hjelp av fordommer, slik SVs Ballo også gjør, men den håpløse Frp-lederen treffer ikke engang låveveggen!