Håpløs sametings- president

PÅ EN INSMIGRENDE måte forsøker Sven Roald Nystø å hoppe bukk over innsigelsene mot finnmarksloven, og forsøker i Dagbladet 9. juni å gi inntrykk av at Sametinget er garantisten for fremtidig næringsutvikling i nord. Hva som gjør Sametinget så mye bedre til å håndtere utdanning, forskning og næringsutvikling enn andre organer i Finnmark, forklarer han imidlertid ikke. Finnmark er mulighetenes fylke. I grenselandet mellom Norge og Russland ligger mye av Norges fremtidige olje- og gassressurser. Det er fullt mulig Sametinget vil være konstruktive i utviklingen av Norges kanskje nye oljeeventyr. Sikkert like konstruktive som andre organer i Finnmark. Det er også poenget som Nystø glemmer når han gjennom finnmarksloven krever retter likeverdige innbyggere ikke får. Det at han i det hele tatt skal tegne et skille mellom to grupper statsborgere basert på avstamming, er avskyelig.

I SITT INNLEGG snakker Nystø om «vi samer». Det må i så fall gjelde den fundamentalistiske gruppen samer i Sametinget. Jeg kan ikke i min villeste fantasi se for meg at samer flest ser seg tjent med Nystøs krav. Når han snakker om «vi samer», tenker jeg først og fremst på personer som Anders Urheim, AP-representanten i Sametinget som ikke feirer 17. mai fordi han mener dagen er halvfacistisk. Den samme mannen som har bekreftet at han vil innføre finnmarksloven i samtlige fylker med samisk befolkning. Sven-Roald Nystø og Anders Urheim er ikke representanter for vanlige samer flest. I hvert fall ikke for FrP. For oss er de samiske fundamentalister.